Emblema
J.Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel. faks. (8  381) 542 35,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Apie mus
Kviečiame tapti AVJUC savanoriais!
Savanoriškas darbas – tai galimybė kiekvienam panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, susirasti naujų draugų, būti reikalingu kitiems, gerai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime.


Pagrindiniai rėmėjai


Dėkojame visiems, skiriantiems mums 2%
nuo sumokėto pajamų mokesčio

1992 m. gegužės 1 d. buvo įkurtas labdaros ir paramos fondo “Visos Lietuvos vaikai” (SOS vaikai) Anykščių skyrius, kuris teikė paramą našlaičiams, vaikams iš rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų, taip pat seneliams ir fizinę negalią turintiems žmonėms. Prie šios organizacijos veikė labdaringa valgykla, įkurta Anykščių stačiatikių bendruomenei priklausančiose patalpose.

2004 m. birželio 10 d. "SOS vaikai" Anykščių skyrius buvo reorganizuotas ir įkurta asociacija “Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras”, kuri perėmė ir tęsia “SOS vaikai” veiklą. 2007 m. lapkričio 20 d. centro pavadinimas buvo pakeistas į "Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras"

MISIJA
Saugoti ir skatinti rizikos grupių, daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų vaikų ir jaunimo socialinę gerovę ir užimtumą, teikti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais.

TIKSLAI

  • Atstovauti ir ginti vaikų bei jaunimo teises, vadovaujantis Jungtinių Tautų “Vaiko teisių konvencija”.
  • Ugdyti ir saugoti Anykščių miesto socialiai remtinus vaikus ir jaunimą, teikti materialinę bei psichologinę pagalbą jų šeimoms.
  • Padėti spręsti vaikų ir jaunimo socialinius, buitinius, ekonominius, užimtumo, informacinius klausimus.
  • Prisidėti prie jaunimo žalingų įpročių bei nusikalstamumo prevencijos vykdymo.
UŽDAVINIAI
  • Patenkinti vaikų ir jaunimo būtiniausius poreikius, sudarant tinkamas sąlygas vaikams būti pamaitintiems, prižiūrėtiems, saugiems.
  • Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą bei tikslingą popamokinę veiklą, ugdančią vaikų psichologinį atsparumą bei socialinius įgūdžius.
  • Bendradarbiauti su vaikų šeimomis, pagal galimybes teikiant joms reikalingą socialinę ir dvasinę paramą.
  • Bendradarbiauti su artimiausioje aplinkoje esančiomis organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas šeimai.
  • Dalintis patirtimi, dalyvauti bendruose projektuose Lietuvoje ir užsienyje su kitomis visuomeninėmis organizacijomis socialinės, kultūros, sveikatos priežiūros srityse.
CENTRO LANKYTOJAI
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras šiuo metu teikia paslaugas 25 vaikams ir jų šeimoms.

PIRMININKAS
Julija Strolė

© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras