Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
2007-ieji mena Jono Biliūno paskutiniųjų apsakymų sukūrimo ir rašytojo mirties šimtmečio datas. Jau šimtą metų paties rašytojo gyvenimo legenda ir jo kūryba brandina mūsų dvasią, palenkia žvilgsnį ir širdį prie mažesniųjų, silpnesniųjų, „nereikalingų“.

Kaip Jono Biliūno novelės „kalba“, kaip jos aktualios ir reikalingos šių dienų vaikui ir suaugusiam? Kodėl skaitome jį po 100 metų? O kaipgi jį reikia naujai skaityti?

Apie J. Biliūno memorialinę sodybą >>Projektas „Vaikų iniciatyvumo ir kūrybiškumo skatinimas interpretuojant rašytojo Jono Biliūno kūrinius“

Trukmė: 2008 m.

Rėmėjai:
LR Kultūros ministerija
Anykščių rajono savivaldybė
Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas, Suomija
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
Raguvėlės moterų klubas

Partneriai:
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
A. Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinis muziejus
Anykščių kultūros centro filialai Ažuožeriuose, Leliūnuose, Mačionyse, Skiemonyse
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“, Anykščių skyrius

Projekto tikslai:
 • Skatinti vaikų, ypač kaimo vietovių jaunimo, kūrybiškumą, saviraišką, analizuojant ir interpretuojant Anykščių krašto rašytojo J. Biliūno kūrybą. 
 • Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, ugdyti jų kultūrinės aplinkos suvokimą.
 • Skiepyti vaikams ir jaunimui pagarbą krašto istorijai ir kultūrai.

Projekto uždaviniai:

 • Supažindinti projekto veiklose dalyvaujančius vaikus su J. Biliūno biografija ir kūryba.
 • Organizuoti pažintines keliones, viktorinas ir kitą edukacinę-meninę veiklą.
 • Supažindinti projekto dalyvius su senoviniais amatais.
 • Organizuoti saugomų teritorijų tvarkymo akcijas.
 • Sukurti filmą apie projekto veiklas.
Projekto dalyviai:
Projekto veiklose dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių, Leliūnų, Mačionių, Skiemonių, Kavarsko, Kurklių, Staškūniškio filialų, Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centro, taip pat visi norintys Anykščių miesto jaunuoliai. 60% projekto dalyvių – vaikai iš rizikos grupių šeimų. Iš viso projekte dalyvvo virš 100 vaikų ir jaunimo.

Projekto eiga:
Projekto įgyvendinimo metu vaikai rinko informaciją apie Jono Biliūno biografiją ir kūrybą bibliotekoje ir internete. Gegužės mėnesį projekto dalyviai susitiko su rašytojais Milda Telksnyte ir Vygandu Račkaičiu, knygos apie Joną Biliūną ,,Į aukštą kalną“ autoriais. Birželio mėnesį įvyko susitikimas su Jono Biliūno vyresniojo brolio Mykolo Biliūno anūkais rašytojo tėviškėje Niūronyse. 

Vaikai, padedami režisierės Audronės Pajarskienės ir Anykščių kultūros centro Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, Ažuožerių skyrių renginių organizatorėms, pasirinko Jono Biliūno kūrinius, parašė scenarijus ir sukūrė interpretacijas tema “Jono Biliūno personažai šiandien“. Vasaros metu vyko interpretacijų pristatymai Jono Biliūno sodybą-muziejų lankančioms vaikų ekskursijų grupėms. 

Projekto dalyviams buvo organizuoti molio dirbinių lipdymo mokymai Anykščiuose, Skiemonyse, Kukliuose, Raguvėlėje. Vaikai parengė eskizus ir nulipdė darbelių Jono Biliūno kūrinių motyvais. Molio dirbinių ekspozicijos buvo pristatytos Jono Biliūno sodyboje, Anykščių koplyčioje ir Anykščių miesto šventės amatų mugėje. 

Vaikai taip pat tvarkė Laimės žiburio papėdę, Jono Biliūno sodybos Niūronyse bei rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio sodybos Ažuožeriuose aplinką.

Rezultatai:

 • Virš 100 Anykščių rajono vaikų ir jaunimo bvos užimti įdomia kultūrine-kūrybine veikla, plečiančia jų kultūrinį akiratį, skatinančia gerbti ir tausoti krašto kultūrinį paveldą. 
 • Taip pat jaunuoliai išmoko molio lipdymo ir glazūravimo technikos, supažino su aktoriniu menu, mokėsi kurti ir vaidinti. Galėdami pristatyti savo kūrybą kitiems, jie įgavo pasitikėjimo savo kūrybinėmis galiomis. 
 • Sustiprėjo bendradarbiavimas su kitomis jaunimo organizacijomis ir projekto partneriais.
 • Sukurtas filmas apie projekto veiklas.


Projekto dalyviai J.Biliūno tėviškėje

Improvizacija J. Biliūno kūrinų motyvais

Improvizacija "Kliudžiau"


Improvizacija J. Biliūno kūrinų motyvais

Liaudies šokis "Garnys"


Žaidžiame liaudies žaidimus


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras