Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Vasaros stovykla "Užsiauginkime gerumo medį"

Trukmė: 2011 m. rugpjūčio 1-5 d.

Vykdytojas: Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Rėmėjas: OSFL Projektai

Tikslas: paskatinti socialiai pažeidžiamų grupių ir socialiai saugios aplinkos vaikų/jaunuolių draugiškesnį, atviresnį bendravimą

Dalyviai:
18 vaikų ir jaunuolių, tarp jų – 13 iš socialinės rizikos šeimų, 5 iš socialiai saugios aplinkos; 2 vadovai, 2 savanoriai.

Aprašymas:
Vaikų vasaros stovykla vyko Bijeikių kaime sodyboje „Žvejo sapnas“. Vasaros stovykloje „Užsiauginkime gerumo medį“ pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vaikų aktyvumui bei kūrybingumui, derinant poilsį, sportinę, kūrybinę bei bendruomeninę veiklą.
Buvo įgyvendinamos įvairios veiklos pagal numatytą ir pakoreguotą programą. Buvo organizuojama aktyvi sportinė veikla: sportinės rungtys, žaidynės, varžybos, estafetės, plaukiojimas valtimis, maudymasis ežere ir pirtyje, karate, aerobikos, šokių užsiėmimai, bei kasdienės rytinės mankštos.
Didelis dėmesys vasaros stovyklos metu buvo skiriamas kūrybiškumo ugdymui. Paskaitą apie kūrybiškumą skaitė VšĮ „Kitas variantas“ lektorė G. Urbonaitė. Vaikai piešė, kūrė paveikslus ir darbelius iš natūralių gamtinių bei antrinių medžiagų. Kiekvieną dieną vaikai fotografavo gražius gamtos vaizdus. Stovyklai pasibaigus, AVJUC buvo surengta šių nuotraukų paroda. Stovyklos dalyviai susipažino su gintaro dirbiniais, jų gamyba ir apdirbimo būdais.
Trečiąją stovyklos dieną vyko susitikimas su Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktore A. Pajarskiene, kuri vaikus supažindino su žurnalisto ir aktoriaus profesija.
Viena stovyklos diena buvo skirta bendruomeninei veiklai. Susipažinti su stovyklos veikla atvyko projekto partnerės – Anykščių rajono savivaldybės – atstovės: Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja V. Dičiūnaitė, mero patarėja J. Baugailiškienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė A. Palaiminienė, Paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja V. Veršulyte, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė L. Pesliakienė. Taip pat į svečius buvo atvažiavę Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos atstovai, kurie stovyklos dalyviams papasakojo apie Skiemonių miestelį, pristatė savo kūrybos eilėraščius, kartu su vaikais dalyvavo įvairiuose lauko žaidimuose.
Prisidėdami prie pagalbos bendruomenei teikimo, vaikai ir jaunimas organizavo talką, kurios metu buvo tvarkoma paplūdimio prie Dusyno ežero teritorija.
© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras