Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Inicijuoja:

Finansuoja:

Vykdo:

Plačiau apie projektą >>

Plačiau apie programą>>

Projektas "TAPK"
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Gyvenu pats“

Utenos apskritis

Veiklos yra vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kuri administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Programos trukmė: 2011 m. rugsėjo 1 d. - 2012 m. gegužės 31 d.

Organizatorius:
Molėtų rajono Alantos gimnazija

Partneriai:
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Ignalinos Rajono Vidiškių gimnazija
Utenos Aukšakalnio pagrindinė mokykla

Vieta:
Molėtai, Ignalina, Anykščiai, Utena

Programos tikslas:
Programos „Gyvenu pats“ tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, tobulinant socialines kompetencijas.

Programos uždaviniai:
- Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokantis pažinti save ir aplinkinius, analizuoti ir valdyti savo emocijas, tobulinant gebėjimą spręsti problemas, susipažįstant ir taikant konstruktyvius konfliktų valdymo būdus; 
- Skatinti kūrybiškai ir laisvai mąstyti vengiant stereotipų;
- Skatinti domėjimąsi supančia aplinka, krašto istorija;
- Sudaryti sąlygas kiekvienos vaiko individualių gebėjimų skleidimui.

Programos dalyviai:
Programos veiklose dalyvauja 6–17 metų amžiaus mokiniai, iš viso 260 vaikų iš socialinės rizikos šeimų, nes jie turi nepakankamai išugdytą savivertės ir pasitikėjimo savimi jausmą.

Programos veiklos:
Organizuojant programos „Gyvenu pats“ veiklas (diskusijas, viešojo kalbėjimo, meninės terapijos, socialines kompetencijas ugdančius užsiėmimus, „proto mūšius“, edukacines išvykas, susitikimus su programoje dalyvaujančių kitų įstaigų mokiniais), mokiniams bus sudarytos sąlygos atsiskleisti jų individualumuis, kūrybiškumui, bus tobulinami bendravimo ir bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, konfliktų ir problemų sprendimo įgūdžiai, skatinama pagarba ir tolerancija įvairių kultūrų, socialinių ir amžiaus grupių žmonėms, pagalba problemų turinčiam draugui, draugiškų santykių su aplinkiniais kūrimas ir palaikymas. 


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras