Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų.
Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje.
Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.

P. CoelhoAnykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektas „Kūrybiškumo matrica“

Trukmė: 2009 m. 

Rėmėjas: Anykščių rajono savivaldybė

Partneriai:
Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokykla
Anykščių J. Biliūno gimnazija
Anykščių A. Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių A. Vienuolio gimnazija
VšĮ ,,Gelbėkit vaikus‘‘ Raguvėlės dienos centras

Projekto aktualumas:
Pagrindinė projekto problema – efektyvių galimybių jaunimo saviraiškai nebuvimas. Būdami su savo bendraamžiais dažnai pastebime, kad jie nieko nenori, jiems trūksta savarankiškumo, motyvacijos, jie nepakankamai vertina savo sugebėjimus, neturi numatę gyvenimo tikslų, kuruos norėtų pasiekti, ar tiesiog yra pasimetę, neapsisprendę ką norėtų veikti.

Anykščių rajone praktiškai nėra organizacijų, kuriose būtų sudarytos sąlygos jaunimo saviraiškai. Galima išskirti tik papildomą lavinimą mokyklose, tačiau jis nėra toks patrauklus ir lankstus kaip neformalusis ugdymas, kai suteikiama galimybė laisvai įgyvendinant savo idėjas jaunimo organizacijose. Vienas iš pamatinių dalykų, skatinančių jaunimo saviraišką ir užtikrinančių efektyvų socializacijos procesą, yra kūrybiškumo ugdymas. Šiuolaikinėje visuomenėje svarbu kūrybiškai mąstyti, planuoti, vadovauti, spręsti problemas. Palankiausia erdvė jaunimui ugdytis kūrybiškumo įgūdžius yra aktyvus dalyvavimas neformaliojo ugdymo procese, tai yra būti aktyviais įvairių jaunimo organizacijų ir neformalių grupių nariais.

Projektas bus naudingas vietos bendruomenei, nes jame dalyvaus bendruomenių jaunimas, taip pat jaunimas iš rizikos grupių šeimų. Tai bus pavyzdys naujoviškai spęsti jaunimo iniciatyvumo stokos, aktyvaus dalyvavimo ugdymo problemą. Be abejo, iniciatyvus jaunimas prisideda ir prie bendruomenių plėtros.

Projekto tikslas:
padėti jaunimui sėkmingai integruotis visuomenėje, ugdant jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti  Anykščių rajono jaunimo kūrybiškumą, organizuojant 7 dienų kūrybiškumo stovyklą.
  • Susitikimų – konsultacijų su jaunimo grupe, dalyvavusia kūrybiškumo stovykloje, organizavimas.
  • Skleisti projekto metu įgytą patirtį, su projekto rezultatais susipažindinti Anykščių rajono mokyklų, jaunimo organizacijų, bendruomenių, kitų NVO, vietinės valdžios atstovus.
Projekto dalyviai:
Projektas skirtas 15–18 metų Anykščių rajono jaunuoliams. Projekte iš viso dalyvavo 37 jauni žmonės: 30 projekto dalyvių bei 7 asmenų iniciatyvinė grupė.

Projekto eiga: 
Pasirengimo etape mokyklose, papildomo ugdymo įstaigose, rajono seniūnijose, bendruomenėse, Anykščių internetinėse svetainėse buvo platinama informacija (plakatai, skelbimai) apie galimybę dalyvauti projekte. Buvo atrinkta 30 jaunuolių grupė, iš jų - 15 iš įvairių rajono kaimo vietovių.

Vienas iš projekto etapų – savaitės trukmės kūrybiškumo stovykla 15–18 metų jaunuoliams. Jos metu vyko grupės formavimas, buvo kuriamas ,,Svajonių muziejus“. Dalyviai įgijo teorinių ir praktinių žinių, sužinojo, kaip generuoti idėjas, kaip ir kur galima save realizuoti, tuo pačiu atnešant naudos vietos bendruomenei.
Kūrybiškumo stovyklos metu jaunuoliai susipažino su filmavimo technika bei įgytas žinias panaudojo praktiškai, sukurdami mini filmus apie Anykščių miesto viziją, aktualijas, problemas, jaunų žmonių gyvenimą.

Pasibaigus kūrybiškumo stovyklai, kartą per savaitę buvo organizuojami jaunimo susitikimai, skirti rezultatų apibendrinimui, paruošimui pristatymams, taip pat projekto dalyvių refleksijai.

Projekto dalyviai 2009 m. lapkričio 10 d. lankėsi Teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje. Jaunimas susipažino su animacijos istorija, jos kūrimo principais ir netgi patys sukūrė keturis filmukus specialiai įrengtoje animacijos studijoje, padedami profesionalių animatorių. Kiekvienam filmo kūrėjui bus atsiustas ir padovanotas filmukas.

Paibaigus projektui, išleistas lankstinukas ir kalendoriukas, kuriame atsispindėjo jaunimo darbai su jų svajonėmis, Anykščių miesto vizijomis bei aktualijomis.

Projekto rezultatų sklaidai buvo organizuojami vieši pristatymai rajono mokyklose, nevyriausybinėse organizacijose, kad kuo daugiau jaunimo ir kitų Anykščių rajono bendruomenės narių sužinotų apie projektą. Buvo parengti ir paskelbti straipsniai apie projektą vietinėse interneto svetainėse. Tokiu būdu užtikrinta efektyvesnė projekto rezultatų sklaida. Vyko baigiamoji projekto konferencija skirta rezultatų pristatymui, joje dalyvaus apie 100 dalyvių iš jaunimo organizacijų, mokyklų, bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios.Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje

Patys kuriame filmukus


Kūrybiškumo mokymai


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras