Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Projektas „Kompleksinė pagalba anykščių vaikams ir jų šeimoms“

Trukmė: 2008 m. 

Rėmėjai: 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Anykščių rajono savivaldybė
Žemės ūkio bendrovė „Naujonys“
R. Juodelio individuali įmonė
Žemės ūkio bendrovė „Viltis“
kiti juridiniai ir fiziniai asmenys

Partneriai:
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba
Anykščių A. Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių J. Biliūno gimnazija
Anykščių rajono policijos komisariatas
Anykščių šv. Aleksandro Nevskio stačiatikių parapija
Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Anykščių švietimo centras
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“, Anykščių skyrius 
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
Anykščių regioninis parkas
A. Baranausko ir A. Vienuolio-A. Žukausko memorialinis muziejus
Anykščių psichinės sveikatos centras
VšĮ „Sveikatos oazė‘‘
Raguvėlės moterų klubas
Raguvėlės vaikų dienos centras
VšĮ Vilniaus nevalstybinis darželis ,,Nendrė“
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Utenos apskrities viršininko administracija

Projekto tikslas:
Įgalinti socialinės rizikos šeimas pozityviai atlikti savo socialinę misiją – šeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, suteikti vaikams teigiamą socialinį vaidmenį.

Projekto uždaviniai:

  • Organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, vykdant visapusišką švietėjišką, kultūrinę, sportinę ir kt. veiklas, kurios prisideda formuojant socialinį vaikų atsparumą ir savarankiškumą, ugdo vaikų bendravimo ir darbinius įgūdžius; 
  • Ugdyti pozityvias vaikų ir tėvų nuostatas, tarpusavio pagalbos ir savirealizacijos poreikį į bendrus renginius įtraukiant tėvus ir vaikus; 
  • Organizuoti vaikų maitinimą; 
  • Teikti kompleksinę socialinę pagalbą rizikos grupių šeimoms (socialinės, psichologinės, pedagoginės, teisinės, kultūrinės, švietėjiškos, medicininės, materialinės paskirties parama); 
  • Vykdyti krizinių situacijų šeimose prevenciją, organizuojat seminarus ir mokymus; 
  • Kovoti prieš vaikų patiriamą smurtą ypač tėvų, vyresnių brolių ir draugų; 
  • Bendradarbiauti su institucijomis ginančiomis vaikus ir jų teises; 
  • Į projekto įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau savanorių; 
  • Kelti centre dirbančio personalo kvalifikaciją, sudarant galimybes dalyvauti seminaruose, mokymuose.
Projekto dalyviai:

Projekto eiga: 

Rezultatai:


Akcija "Tvarkome Šventosios pakrantę"

Vaikų gimtadienių šventė


Svečiuose pas D. Gečytę


Pasakų diena

Žaidimas "Petras sako"

Šauniausio berniuko rinkimai


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras