Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Pagrindinis rėmėjasRėmėjai

Informaciniai rėmėjai


Iniciatoriai Administratorius
Projektas „Jaunimo iniciatyvos išsaugojant gamtos ir kultūros paveldą Anykščiuose“

Trukmė: 2008 m. 

Rėmėjai:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos apsaugos ministerijos
LR Generalinė miškų urėdija prie LR aplinkos apsaugos ministerijos
Anykščių rajono savivaldybė

Partneriai:
Anykščių regioninio parko direkcija
UAB ”Anykščių komunalinis ūkis”
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
Anykščių J. Biliūno gimnazija
Anykščių A. Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių A. Vienuolio gimnazija
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Raguvėlės moterų klubas

Projekto tikslai:
1. Skatinti jaunimo iniciatyvumą išsaugant savo krašto gamtos ir kultūros paveldą.
2. Ugdyti visuomenės sąmoningumą dėl saugomų teritorijų.
3. Siekti, kad bendruomenė, vietos suinteresuotos šalys ir gyventojai aktyviai dalyvautų, propaguodami vertingiausią gamtos ir kultūros paveldą.

Projekto uždaviniai:

  • Ugdyti Anykščių rajono jaunimo savimonę ir poreikį domėtis savo krašto gamtos ir kultūros paveldu vykdant pažintines ekskursijas, mokymus; 
  • Virš 100 Anykščių rajono jaunimo užimti švietėjiška-kūrybine-aplinkosaugine veikla;
  • Aktyvinti jaunimą ir kitus bendruomenės narius saugoti ir puoselėti gamtos ir kultūros paveldo objektus organizuojant saugomų teritorijų tvarkymo akcijas; 
  • Supažindinti jaunimą su senoviniais amatais, organizuojant jiems molio dirbinių lipdymo, glazūravimo, degimo mokymus; 
  • Ugdyti jaunimo saviraišką ir pasitikėjimą savimi, vaidinat pačių sukurtus spektakliukus J.Biliūno sodybos-muziejaus lankytojams; 
  • Mokyti jaunimą analizuoti ir įvertinti savo pasiekimus, bei juos tinkamai pateikti (pristatant savo molio darbus Anykščių miesto šventėje, J.Biliūno sodyboje-muziejuje, kuriant ir pristatant filmą apie įsimintiniausias projekto akimirkas) 
  • Surinkti autentišką medžiagą apie Anykščių regioniniam parkui priklausančių kaimų istoriją, tradicijas, pastatus.
Projekto dalyviai:

Projekto eiga: 

Rezultatai:


Gamtosaugos viktorina


Tvarkome apleistus kapus


Tvarkome aplinką prie
Puntuko akmens

Konkurso "Išsaugokime vertybes veikdami kartu" plakatai

 
Sandra Gričiūtė
 
Viktorija Steniulytė
 
Danutė Markevičiūtė


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras