Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Rėmėjas

Projektas "Žymių Anykščių krašto rašytojų keliais"

Trukmė: 2009 m.

Rėmėjas:
Pilietinės atsakomybės fondas

Partneriai:
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras
Anykščių rajono Viešoji biblioteka
A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinis muziejus
Anykščių r. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija

Projekto tikslai:

  • Ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kultūrinės aplinkos suvokimą, skiepyti pagarbą savo krašto istorijai ir kultūrai, lavinti grožio pojūtį ir vaizduotę
  • Tyrinėti ir analizuoti žymių Anykščių krašto rašytojų – Antano Baranausko ir Juozo Tumo–Vaižganto gyvenimą ir kūrybą 
  • Mokyti gerbti ir tausoti krašto kultūrinį paveldą, plėsti savo kultūrinį akiratį dalyvaudami edukacinėse – pažintinėse kelionėse rašytojų Antano Baranausko ir Juozo Tumo–Vaižganto takais.
  • Įgyti žinių apie knygų leidybą, apipavidalinimą, redagavimą, iliustravimą, mokyti rinkti etnografinę–kraštotyrinę medžiagą.
Projekto dalyviai:
Projekte dalyvavo apie 120 Anykščių miesto ir rajono vaikų bei jaunimo iš Ažuožerių, Staškūniškio bei Raguvėlės kaimo vietovių.

Projekto eiga: 
Mokyklinio amžiaus centrą lankantys vaikai ir jaunimas dalyvavo surengtoje viktorinoje “Anykščių šilelis vakar ir šiandien“, kuri vyko AVJU centro patalpose. Taip vaikai bei jaunimas pagilino savo turimas žinias apie rašytojo Antano Baranausko gyvenimą ir kūrybą. Buvo suorganizuota pažintinė išvyka į Antano Baranausko klėtelę. 

Surengta projekto „Žymių Anykščių krašto rašytojų keliais“ piešinių paroda „Anykščių Šilelis“ AVJU centro patalpoje. 

AVJU centro vaikai bei Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos 3a klasės mokiniai dalyvavo edukacineje valandėlėje „Knygos atsiradimo istorija“, kuri vyko Anykščių r. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Projekto dalyviai susipažino su knygų leidyba, apipavidalinimu, redagavimu, iliustravimu bei mokėsi įrišti knygas. 

Taip pat buvo suorganizuota viktorina Anykščių r. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje apie rašytoją Juozą Tumą–Vaižgantą, kurioje dalyvavo AVJU centro vaikai ir jaunimas, taip pat Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos 3a klasės moksleiviai bei vaikai ir jaunimas iš Raguvėlės, Ažuožerių kaimo vietovių. 

Rašytojui Antanui Baranauskui paminėti buvo suorganizuoti jo kūrinių skaitymai ir koncertas prie rašytojo klėtelės. Renginyje dalyvavo AVJUC centro vaikai ir jaunimas, Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos, A.Vienuolio gimnazijos mokiniai bei vaikai ir jaunimas iš Raguvėlės, Ažuožerių kaimo vietovių. 

AVJUC centro vaikai ir jaunimas, Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos 3a klasės moksleiviai, bei vaikai ir jaunimas iš Ažuožerių kaimo vyko į edukacinę–pažintinę kelionę į rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtinę Maleišius. Ten vyko susitikimas su Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ pirmininku V. Bagdonu, kuris plačiau papasakojo apie Juozo Tumo–Vaižganto kūrybą bei gyvenimą. Kelionė baigėsi Juozo Tumo–Vaižganto muziejuje – Kunigiškiu Juozo Tumo Vaižganto vardo pradžios mokykloje. Čia vyko rašytojo kūrinių ištraukų skaitymai bei muzikinis koncertas. 

Išleistas leidinukas „Žymių Anykščių krašto rašytojų keliais“. 

Sukurtas filmukas apie visas projekto vykdytas veiklas, kurį filmavo patys vaikai ir jaunimas.


"Anykščių šilelio" skaitymai

Lankomės Kunigiškių J. Tumo-Vaižganto pradžios mokyklojeKlausomės klubo "Pragiedrulys"
pirmininko V. Bagdono pasakojimo apie J. Tumą-Vaižgantą

Projekto dalyviai prie Vaižganto paminkloRenginys prie Kunigiškių krašto muziejausViktorina apie A. Baranausko ir J. Tumo-Vaizganto gyvenimą ir kurybą bibliotekoje


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras