Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Vaiko gyvybė ir sveikata - neįkainojamas turtas. Būtina pasistengti, kad juos išsaugotume. Dar daug vyksta eismo nelaimių, kuriose nukenčia vaikai. Būtina analizuoti eismo įvykių priežastis ir aplinkybes, kad laiku galėtume jas pašalinti. Tik mūsų rūpestis ir pastangos išsaugos patį brangiausią - vaikų sveikatą.
Projektas "Saugi gatvė, saugi mokykla, saugūs mes"

Trukmė: 2009 m.

Rėmėjai:

Partneriai:
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro 7 filialai (Kurklių, Aleliūnų, Skiemonių, Staškūniškio, Kavarsko, Ažuožerių, Debeikių)
Anykščių rajono policijos komisariatas
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija
VšĮ „Gelbėkit vaikai“ Anykščių padalinys
VšĮ „Gelbėkit vaikai“ Raguvėlės dienos centras
Debeikių moterų veiklos centras

Projekto tikslas:
Vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, organizuojant jiems įdomų ir turiningą laisvalaikio užimtumą.

Projekto uždaviniai:
  • Suburti ir vykdyti berniukų grupių veiklą, pritaikant darbui su jais Mios Hamstrom darbo su merginų grupėmis metodiką.
  • Organizuoti berniukų grupių vadovių/vadovų mokymus.
  • Organizuoti laisvalaikio užimtumą Anykščių rajono nepilnamečiams.
  • Organizuoti pilietiškumo skatinimo akcijas.
  • Aktyviai bendradarbiauti su projekto partneriais ir rėmėjais.
  • Vykdyti projekto veiklų, pasiektų rezultatų sklaidą.
Projekto dalyviai:

Projekto eiga: 

Berniukų grupių užsiėmimų organizavimas
Projekto metu buvo išbandyta Lietuvoje dar netaikyta laisvalaikio organizavimo forma – berniukų grupių metodas. Remiantis švedų pedagogės Mios Hamstrom metodika dešimtyje Anykščių r. vietovių buvo suburtos berniukų grupės (nuo 5 iki 9 berniukų vienoje grupėje). Berniukų grupės pagal individualius veiklos planus kas savaitę rinkosi į 1,5 – 2,5 val. trukmės susirinkimus ir vykdė pačią įvairiausią veiklą, kurios pagrindas – pokalbiai tik „berniukiškoje“ aplinkoje.

Renginių ciklas kartu su Anykščių policijos komisariato darbuotojais ir jaunaisiais policijos rėmėjais 
Anykščių policijos komisariato darbuotojai ir jaunieji policijos rėmėjai lankėsi penkiose kaimo bendrojo lavinimo mokyklose ir 3 Anykščių rajone veikiančiose šeimynose, supažindino vaikus su pėsčiųjų, bei dviratininkų eismo taisyklėmis, pademonstravo, kaip turi atrodyti tvarkingas ir saugus dviratis, paaiškino, kam skirta ir kur naudojama policijos amunicija.
Buvo vykdoma atšvaitų ir šviesą atspindinčių liemenių dalijomo akcija Anykščių rajono vaikams.
Ažuožeriuose, Nijolės Tubienės šeimynoje, vyko dažasvaidžio varžybos.

Nepilnamečių apklausa Anykščių rajono seniūnijose
Anketavimo tikslas – identifikuoti, kur vaikai jaučiasi labiausiai nesaugiausi, kaip vertina savo ir tėvų santykius, koks požiūris į žalingus įpročius, girtavimą šeimoje ir kt. Apklausos rezultatai leido efektyviau pritaikyti laisvalaikio praleidimo formas, parinkti pokalbių, diskusijų temas, specialistus ir kt. priemones, dirbant su nepilnamečiais. Apklausą padėjo vykdyti miesto mokyklos ir kiti projekto partneriai.

Berniukų ir merginų grupių susitikimas
Renginys vyko vasaros metu prie Rubikių ežero. Dalyvauti buvo pakviestos berniukų grupės ir Anykščių rajone veikiančios merginų grupės, kurios veiklą vykdo taip pat pagal Mios Hamstrom metodiką. Iškylos metu buvo organizuojamos įvairios rungtys, sportinės varžybos, viktorinos. Jaunioliai diskutavo apie prekybą žmonėmis, vaikų daromus taisės aktų pažeidimus, apie saugumą gatvėje ir mokykloje ir t. t.

Berniukų grupių vadovų mokymai
Dvi dienas Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro patalpose vyko berniukų grupių vadovių mokymai. Juose 10-yje vietovių veikiančių berniukų grupių vadovės/vadovai tobulino žinias pagal Mios Hamstom metodiką.

Vairuotojų drausminimo akcija
Prieš rugsėjo pirmąją buvo surengta akciją visose seniūnijų centruose ir Anykščių mieste. Vaikai su savo atsineštais plakatais stovėjo išsirikiavę prie gatvių, o šalia pėsčiųjų perėjų išdėliojo nebenešiojamus batus, taip skatindami vairuotojus būti atidiems.

Diskusijų ciklas Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro patalpose
Kiekvieną mėnesį įvairūs specialistai susitikdavo su vaikais ir atsakydavo į jų klausimus, vykdė praktines užduotis. Vyko 8 susitikimai su policijos komisariato darbuotojais, psichikos sveikatos centro specialistais, psichologais ir kitais savo profesijos žinovais, kurie stengėsi padėti vaikams suprasti jų problemas, pasijausti saugesniems ir gatvėje, ir mokykloje, ir namie.

Rezultatai:
Projektas prisidėjo prie Anykščių rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, buvo vykdomas prevencinis darbas įvairiose Anykščių rajono vietovėse, formuojama saugi aplinka, organizuojamas jaunimo užimtumas.


Saugaus eismo šventė Utenoje

Susitikimas su policijos pareigūnais

Mokomės saugiai pereiti gatvę

Saugaus eismo piešinių paroda Utenoje

Nedas Čerkauskas, Ignas Maižys

Nedas Čerkauskas, Ignas Maižys, Vidmantas Urbonas, Vytautė Šiaučiulytė


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras