Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Ar žinai, kad:
Kūno kultūra mokyklose atsirado kartu su krikščionybės įvedimu ir pirmosios mokyklos prie Vilniaus kapitulos įkūrimu 1397 m. 
XVI a. Vilniuje veikė vadinamasis Chirurgų cechas (Universitas chirurgicorum Vilnensis), kurio nariai užsiiminėjo ne tik gydymu, bet ir gydomąja gimnastika bei masažu.

Daugiau apie tai >>


Sveikatingumo programa "Sveika šeima - sveiki vaikai"

Trukmė: 2002-2009 m.

Rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė
ŽŪB Viltis
R. Biliūno individuali įmonė "Fetras“
Advokatės V. Leonovienės kontora

Partneriai:
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras
Anykščių rajono psichikos sveikatos centras
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių, Leliūnų ir Raguvėlės skyriai
VšĮ Sveikatos oazė

Programos aktualumas:
Projektas skirtas vaikams, augantiems socialiai pažeistose, probleminėse šeimose ir jų tėvams. Dirbant ir bendraujant su vaikais pastebėta, kad pirmiausia nesusiformavęs tinkamas visuomenės požiūris į aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą. Ne visi vaikai turi suformuotą aktyvaus gyvenimo būdo poreikį, jie vengia kūno kultūros pamokų mokykloje. Šeimose esant blogai materialinei ir socialinei situacijai, per mažas dėmesys skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui, sveikam gyvenimo būdui, higienai ir maitinimui. Netinkamas tėvų gyvenimo būdas neužtikrina vaikų ramaus ir saugaus mikroklimato.

Programos tikslai:

 • Stiprinti vaikų fizinę, psichinę, dvasinę sveikatą
 • Ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius
 • Suteikti, įtvirtinti ir gilinti žinias apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai
 • Sudaryti sąlygas patirti aktyvaus ir pasyvaus poilsio kaitos poveikį fiziniam ir psichiniam komfortui, nuotaikai, savijautai

Programos uždaviniai:

 • Pratinti vaikus sveikai gyventi
 • Formuoti saugaus elgesio įgūdžius
 • Skiepyti teigiamą požiūrį į savo ir kitų sveikatą, fizinių ir psichinių galių stiprinimą
 • Siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla mūsų centre
 • Skatinti nuolatos mankštinti kūną ir treniruoti organizmo funkcijas
 • Stiprinti ir grūdinti organizmą
 • Organizuoti ligų, traumų, nelaimingų atsitikimų, asmens higienos prevenciją
Programos dalyviai:
Kasmet dalyvauja 35 Anykščių miesto socialiai remtinų šeimų vaikai.

Programos eiga: 
Renginių, pokalbių, diskusijų, švenčių metu vaikai ir paaugliai yra sistemingai rengiami sveikai gyventi, įtvirtinti sveiko gyvenimo būdo nuostatas, ugdoma teigiama motyvacija, ruošiami vaikai mokymuisi ir kūrybinei veiklai.
Vykdant programą siekiama suteikti tėvams daugiau žinių apie vaiko sveikos gyvensenos formavimą, kad tėvai suprastų, jog rūpintis vaikų sveikata reikia ne tik kol vaikas mažas, bet labai daug dėmesio vaikui reikia ir mokykliniame amžiuje, kai paauglystėje atsiranda daugybė naujų veiklos sričių ir interesų, turinčių įtakos gyvensenos formavimui.
Siekiama, kad vaikai įgytų naujų draugų, kurie praktikuoja sveiką gyvenimo būdą, vengtų žalingų įpročių, stiprintų teigiamą elgseną. 

Pokalbiai, diskusijos, susitikimai:

 • Kaip aš suprantu sveiką gyvenimo būdą
 • Kuo mes skiriamės? Apie mergaičių ir berniukų skirtumus
 • Rūkymo ir alkoholio žala sveikatai. Susitikimas-diskusija su Anykščių rajono psichikos sveikatos centro darbuotoju
 • Ar mada visuomet - sveikata? Susitikimas-diskusija su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja-pediatre 
 • Paskaita-diskusija apie dantų priežiūrą. Susitikimas su gydytoja stomatologe 
 • Paskaita-diskusija apie regėjimą bloginančias priežastis su rajono poliklinikos akių gydytoju
 • „Higienos įgūdžių svarba“ susitikimas, diskusija su gydytoja pediatre
Konkursai, varžybos, šventės:
 • Sveikuolio rinkimai. Visus metus pildoma kartoteka, kuris centro vaikas mažiausiai dienų yra sirgęs
 • Susitikimas su plaukikais. Plaukymo varžybos
 • Sveikame kūne – sveika siela. Sportines varžybos Anykščių centriniame stadione 
 • Konkursas “Įdomiausia kompozicija iš daržovių ar vaisių“
 • Sveiko maisto šventė
 • Vasaros sporto šventė
 • Žiemos šventė 
 • "Kartų varžybos" - sportinės varžybos ir estafetės miesto centriniame stadione 
 • "Pik nik“ sūrio lazdelių čempionato varžybos
 • Konkursas “Įdomiausia kompozicija iš daržovių ar vaisių“
 • Sveikatingumo diena „Gyvenk sveikai ir prasmingai“
Mokymai, paskaitos:
 • Pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymas
 • Vaistingieji augalai, jų rinkimas, paruošimas panaudojimui, jų nauda žmogaus organizmui
 • Higienos įgūdžių svarba
 • Atsipalaidavimo pratimai protinei veiklai saugoti
 • Muzikos poveikis sveikatai
 • Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas ir palaikymas
 • Nelaimingų atsitikimų slidžiame kelyje prevencija
 • Saugus eismas kelyje. Svečiuose kelių policija 
 • Užsiėmimai AVPU centro sporto kambaryje
 • Vaistingieji augalai, jų rinkimas, paruošimas panaudojimui, jų nauda žmogaus organizmui
 • Atsipalaidavimo pratimai protinei veiklai saugoti
 • Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas ir palaikymas 
 • Susitikimas su psichologėmis, paskaita „Savęs pažinimas“ 
 • Savigynos užsiėmimai vyresnio amžiaus vaikams
 • Pratybos ir grūdinimasis miesto baseine.
Išvykos:
 • Išvykos į ekologinį ūkį Anykščių rajone
 • Žygis į Aukštaitijos sodybą Niūronyse. Naminės duonos kepimas
 • Pažintinė išvyka į priklausomybių reabilitacijos centrą „Meikštų dvaras“
 • Išvyka ant Kalitos kalno, pasivažinėjimas ragučių trasa
 • Turistinis žygis su orientaciniais žaidimais po Liūdiškio piliakalnį

Vaikai organizuoja piešinių ir plakatų sveikatingumo temomis konkursus, rengia lankstinukus apie projektą.

Rezultatai:
Tikimasi, kad vaikai sustiprės fiziškai, įgaus pasitikėjimo savimi, pasijaus sveikesni ir aktyvesni, susiformuos aktyvaus gyvenimo būdo nuostatas ir jas stengsis įgyvendinti, įgis daugiau žinių apie sveikatos reikšmę, įgys pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių.


Sveikatingumo šventė

Varžybos centro kiemelyje

Sveikatos diena Leliūnuose

Mokomės teikti pirmąją pagalbą

Sveiko maisto šventė


Turistinė išvyka Leliūnuose


Žaidžiame paupyje

Mankštinamės ant treniruoklių

Mokomės teikti pirmąją pagalbą

Lankomės baseine


Išbandome rogučių trasą


Priklausomybių reabilitacijos centre


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras