Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Kaip ir visi žmonės, kurie nieko neturi, gyvenu svajonėmis.

A. Jazerska


Vaikų socializacijos programa - vasaros poilsio stovykla "Šypsenėlė"

Trukmė: 2003-20097 m.

Rėmėjai:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
ŽŪB "Viltis"
R.Biliūno individuali įmonė "Fetras“

Programos partneriai:
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Leliūnų, Ažuožerių, Raguvėlės skyriai
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras

Programos aktualumas:
Nedarbo, finansinių sunkumų, alkoholizmo veikiamos šeimos nebeatlieka auklėjamųjų funkcijų, neigiamas tėvų gyvenimo pavyzdys formuoja vaikuose iškreiptą gyvenimo sampratą, negatyvų požiūrį į socialinę aplinką, visuomenę, save. Vaikai, būdami šalia girtaujančių tėvų, patiria emocinį diskomfortą, neturi sąlygų normaliai saviraiškai. Nejausdami meilės ir rūpesčio namuose, neužimti ir neorganizuoti vaikai, turintys daug laisvo laiko, genami alkio ir noro pramogauti, ima pažeidinėti viešąją tvarką, patys tampa nusikaltimų aukomis. Silpni vaikų socialiniai įgūdžiai ir bendravimo patirties stoka neleidžia vystytis normaliai asmenybei.
Vaikų laisvalaikio neužimtumas yra viena iš nepilnamečių teisėtvarkos pažeidimų ir nusikaltimų priežasčių. Socialiai apleisti vaikai ne visada pritampa klasėje ar tarp draugų. Jie būna pasyvesni mokyklinėje erdvėje, ne visada turi progų ir norų atskleisti savo sugebėjimus. Rajone yra 146 vaikai, įrašyti į nepilnamečių rizikos grupę. 2005 m. 23 nusikaltimus įvykdė 24 vaikai (2003 m. – 39 nusikaltimus įvykdė 24 vaikai). Daugėja nepilnamečių girtavimo ir chuliganizmo atvejų.
Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras yra svarbi Anykščių rajono socialinės sistemos grandis, leidžianti suteikti vaikams būtiną paramą: juos pamaitinti, organizuoti jų laisvalaikį, ugdyti pozityvius jausmus. Ši veikla ypač aktuali vasarą, kai atostogų metu vaikai turi daugiau neproduktyviai naudojamo laiko. Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras ketvirti metai organizuoja vaikų vasaros poilsio stovyklą ,,Šypsenėlė“, siekdamas vaikų laiką organizuoti taip, kad jis būtų kuo įdomesnis, turiningesnis, kad vaikai galėtų tobulintis ir atskleisti savo gebėjimus. Centro teminiai renginiai ir individualus darbas su vaikais leis pagerinti jų laisvalaikio kokybę.

Programos tikslas:
Ugdyti jaunimo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tarpusavio pagalbos, atjautos ir rūpybos nuostatas organizuojant turiningą laisvalaikį vasaros atostogų metu.

Programos uždaviniai:

  • Organizuoti rizikos grupių vaikų užimtumą, atribojant juos nuo žalingos aplinkos poveikio
  • Susipažinti vaikus su krašto papročiais ir tradicijomis
  • Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius
Programos dalyviai: 
20 Anykščių miesto socialiai remtinų šeimų vaikų.

Programos eiga: 
Vasaros stovyklos metu pagal numatytą planą vyksta įvairūs renginiai, ekskursijos, išvykos, žygiai, organizuojamos bendruomenės šventės, švenčiami vaikų gimtadieniai, taip pat paskaitos, pokalbiai, diskusijos, viktorinos, susitikimai su įvairiais specialistais – gydytojais, psichologais, sportininkais ir kt. Organizuojamos šventinės popietės kartu su Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centro, Leliūnų ir Ažuožerių moterų užimtumo ir informacijos centro skyrių vaikais.
Ugdomi vaikų darbiniai, higienos įgūdžiai. Vaikai mokosi susitvarkyti savo darbo vietą, padeda virtuvėje, organizuoja talkas.

Vasaros stovyklos metu vykdomos tokios programos:
Žalingų įpročių prevencija (pokalbiai ir diskusijos apie tabako, narkotikų, alkoholio žala sveikatai ir socialiniam gyvenimui)
Smurto prevencija (pokalbiai ir paskaitos kaip išvengti smurto, kaip elgtis iškilus grėsmei, kur ieškoti pagalbos ir pan.)
Sveika gyvensena (sveiko maisto šventė, sportiniai žaidimai, iškylos, pokalbiai apie bendrą ir lyčių higieną, galimas grėsmes, vaistažolių rinkimas ir kt.)

Rezultatai:
Organizuojant rizikos grupių vaikų užimtumą vasaros metu, vaikai turiningai leidžia laisvalaikį, yra įtraukiami į įdomią ir turiningą veiklą. Vaikai yra pamaitinami, jiems kuriama saugi aplinka, ugdomi darbiniai ir higieniniai įgūdžiai, bendravimo kultūra.


Stovyklos atidarymas 2008 m.

Iškylauti smagu - kepame dešreles

Išvyka prie Žažumbrio ąžuolo


Gamtosaugos diena "Padėkime gamtai"

Keramikos muziejuje Kaune


Mokomės "žemės meno"


Pristatome savo darbelius miesto šventėje

Stovyklos uždarymo šventė


Iki kitos vasaros!


Etnokosmologijos muziejuje

Estafetė "Kelk koją linksmai"

Žaidžiame krepšinį


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras