Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Švęsdami Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejų būkime kartu ir vienykime savo pastangas bei asmeninius talentus valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo darbuose. Kiekvieno žmogaus, kiekvieno iš mūsų laisvė ir atsakomybė, talentas ir darbas tebūna nukreipti ta pačia kryptimi. Tikiu, kad šiuo keliu eidami dar labiau susitelksime kaip viena didelė bendruomenė - lietuvių tauta. Linkiu, kad minint Lietuvos tūkstantmečio istorijos Jubiliejų šis jausmas būtų itin stiprus ir gyvas, kad taptume vieni kitiems itin svarbūs, reikalingi ir rūpimi. Būkime kartu su Lietuva ir pasauliu! Vienu balsu garsiai skelbkime: Lietuvai jau tūkstantis metų!

LR Prezidentas Valdas Adamkus


Projektas "Anykščių rajono vaikų ir jaunimo pilietinės iniciatyvos pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį"

Trukmė: 2009 m.

Rėmėjai:
xxxxxx

Partneriai:
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Anykščių jaunimo verslumo centras
Debeikių moterų veiklos centras
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro 8 filialai veikiantys Anykščių rajone

Projekto tikslas:
Ugdyti Anykščių rajono vaikų ir jaunimo pilietiškumą, poreikį pažinti ir gerbti save, savo šeimą ir 1000 metų amžiaus Lietuvos valstybę.

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti vaikams ir jaunimui patrauklias laisvalaikio užimtumo formas ugdančias savigarbą, pagarbą Lietuvos valstybei ir propaguojančias dorovines nuostatas.
 • Skatinti jaunimo, ypač gyvenančio kaimo teritorijose, pilietines iniciatyvas ir toleranciją kitaip manantiems, atrodantiems.
 • Stiprinti Anykščių rajono organizacijų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, bendradarbiavimą, rengiant ir vykdant bendrus projektus.
Projekto dalyviai:
Projekte dalyvavo per 150 vaikų ir jaunuolių ir 20 suaugusiųjų (vaikų tėvai, pedagogai, centrų socialiniai darbuotojai, savanoriai) iš projekto partnerių organizacijų.

Projekto eiga: 

 • Viktorina-konkursas „Esu tūkstantmečio vaikas“.
 • Molio dirbinių mokymai ir vaikų keramikos dirbinių paroda-pardavimas Lietuvos vardo tūkstantmečio miesto šventės metu.
 • Rajoninis vaikų piešinių konkursas "Man gera čia gyventi“.
 • AVJU centro lankytojų piešinių paroda "Į tūkstantmetį tėviškės keliais".
 • Akcija „Palinkėjimai – šūkiai Lietuvai“. Jaunimas kūrė šūkius ir ant medžiagos išrašę sukabino juos miesto parke. 
 • Tolerancijos ir motyvacijos ugdymo mokymai 3 projekto dalyvių organizacijose.
 • Vaikai išledo kalendorių (50 vnt.) skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

Rezultatai:

 • Tikimasi, kad projektas prisidėjo prie vaikų tautinio orumo, pasididžiavimo savo tautos istorine praeitimi nuostatų ugdymo.
 • Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo akcentuojamaos pagarbos protėviams, meilės žmogui ir tėvynei nuostatos
 • Paskatintas jaunuolių domėjimasis politiniu, ekonominiu ir socialiniu Lietuvos gyvenimu.


vaikų piešiniaiViktorina bibliotekoje "Esu tūkstantmečio vaikas"

Prie parodos "Į tūkstantmetį tėviškės keliais" stendo 

Lietuvos vardo tūkstantmečio miesto šventėje


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras