Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Net žinodamas, kad rytoj pasaulis suduš į šipulėlius, vis tiek sodinčiau obelį.

M. Liuteris (1483–1546)
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa "Padėkime užaugti"

Trukmė: 2003-2007 m.

Rėmėjai:
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Anykščių rajono savivaldybė

Programos partneriai:
Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba
Anykščių policijos komisariatas
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras

Programos aktualumas:
Anykščių rajone daugėja probleminių atvejų, nuolat auga socialinės rizikos šeimų skaičius. Dalis šeimų iš rizikos sąrašų išbraukiamos tik todėl, kad jų vaikai tampa pilnamečiais arba apribojama tėvų valdžia ir vaikai pereina į globą. Kasmet apie 30-40 šeimų naujai įrašomos į socialinės rizikos sąrašus dėl vaikų nepriežiūros, neatsakingo auklėjimo, dėl tėvų girtavimo. Dažni atvejai, kai vaikus gimdo ir jų nemoka prižiūrėti bei auklėti jauni tėvai ir mamos, patys užaugę socialinės rizikos šeimose, neįgiję būtinų socialinių įgūdžių, patyrę tėvų abejingumą vaikų reikmėms. Anykščių mieste oficialiai įrašytos 29 socialinės rizikos šeimos, jose 53 vaikai. 2005 m. Anykščių rajono apylinkės teismas apribojo 18 šeimų (tėvų ar motinų) teises 32 vaikų atžvilgiu. Šeimose globojami 103 vaikai, valstybinėse įstaigose auga 60 vaikų, dviejose šeimynose - 21 vaikas. Rajone yra apie 10-15 vaikų blogai lankančių mokyklą, praradusių mokymosi motyvaciją.
Vaikų laisvalaikio neužimtumas yra viena iš nepilnamečių teisėtvarkos pažeidimų ir nusikaltimų priežasčių. Socialiai apleisti vaikai ne visada pritampa klasėje ar tarp draugų. Jie būna pasyvesni mokyklinėje erdvėje, ne visada turi progų ir norų atskleisti savo sugebėjimus.
Rajone yra 146 vaikai, įrašyti į nepilnamečių rizikos grupę. 2005 m. 23 nusikaltimus įvykdė 24 vaikai (2003 m. – 39 nusikaltimus įvykdė 24 vaikai). Daugėja nepilnamečių girtavimo ir chuliganizmo atvejų.
Tėvų užimtumas, socialinės rizikos aplinka, mokymosi motyvacijos stoka ir mokymosi spragos, paauglystės krizės ir daug laisvo laiko, negatyvi draugų įtaka ir paskatinimas – visa tai sudaro prielaidas nepilnamečių teisėtvarkos pažeidimams ir nusikaltimams. Jaunuolių buityje dažnai netrūksta materialinių vertybių, tačiau stinga pozityvios veiklos, įdomių užsiėmimų, turiningo laisvalaikio. Bendrai situacijai įtakos turi ir ryškėjanti socialinė nelygybė, kai jaunuoliai nesusitaiko su savo socialiniu išskirtinumu ir ribotomis galimybėmis. Todėl jaunimo girtavimai, smurto protrūkiai verčia ieškoti šios problemos sprendimo galimybių.
Suvokdamas šią situaciją, AVJU centras savo veiklą ne pirmi metai orientuoja į minėtų socialinių rizikų mažinimą, vaikų ir paauglių užimtumo organizavimą, kitų socialinių problemų (mitybos, aprangos, mokymosi priemonių stoka) sprendimą.
Kasdienis bendravimas su vaikais centre ir darbas su jų šeimomis leidžia geriau atskleisti ir tenkinti vaikų poreikius, ugdo jų socialinį brandumą, pasitikėjimą savimi. Vaikai atitraukiami nuo žalojančios gatvės įtakos, jie išmoksta kritiškai priimti tėvų silpnybę alkoholiui.

Programos tikslas:
Organizuoti vaikų ir paauglių užimtumą po pamokų ir atostogų metu, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant vaikų savijautą jų socialinėje aplinkoje.

Programos uždaviniai:

  • Vykdyti jaunimo nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją
  • Plėtoti laisvalaikio užimtumo ir kultūrinės veiklos įvairovę
  • Saugoti vaikus nuo įvairių smurto formų
  • Sušvelninti ir šalinti socialinę krizę šeimose
  • Ugdyti žmoniškumo, tarpusavio pagalbos, bendravimo, socialinio atsparumo ir kitus pozityvius jausmus
  • Teikti vaikams reikalingą materialinę ir moralinę paramą
Programos dalyviai: 
Į programos veiklą įtraukti 35 rizikos grupių vaikai, jaunuoliai ir jų tėvai. Pagrindinis poreikis – dirbti su visais socialinės rizikos šeimos nariais, siekiant vis geresnio šeimos mikroklimato, pozityvesnių ryšių su aplinka.

Programos eiga: 
Vykdant šią ilgalaikę programą, socialinės rizikos šeimų vaikai yra užimami po pamokų ir atostogų metu, įtraukiant juos į kasdieninę centro veiklą. Vaikai kasdien yra pamaitinami, gali centre ruošti pamokas, dalyvauti įvairiuose būreliuose: floristikos, kompiuterinio raštingumo, dailės, muzikos, vaidybos, knygos mylėtojų ir kt. Vaikai kartu švenčia savo gimtadienius, organizuoja įvairius renginius ir kalendorines šventes, lankosi Anykščių krašto žymiose vietose.
Taip pat vyksta grupinės ar individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos vaikams, psichologo ir teisininko konsultacijos tėvams. Kelis kartus per savaitę yra aplankomos probleminės šeimos.
Rizikos grupių vaikai taip pat įtraukti ir į kitų centro vykdomų programų – paramos paaugliams grupės ir merginų grupės užsiėmimus.

Rezultatai:
Šioje programoje dalyvaujantiems vaikams yra kuriama saugi aplinka, vaikai įsijungia į patrauklią jiems veiklą. Pagerėjo vaikų mokymosi bei mokyklos lankymo rezultatai, higieniniai, darbiniai įgūdžiai, bendravimo kultūra. Patyrę smurtą vaikai gauna greitesnę ir efektyvesnę pagalbą, sumažėjo atvejų, kai reikalingos kraštutinės intervencijos į šeimą priemonės, paimant vaikus iš šeimos ir nustatant jiems globą.


Darbuojamės centre


Žygis Šventosios taku


Tvarkome Šventosios pakrantę

Iškyla gamtoje

Piešinių konkursas

Šimonių girioje


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras