Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

1922 metais Antanas Žukauskas-Vienuolis, apie dvidešimt metų praleidęs svetimuose kraštuose, grįžo į tėviškę ir apsigyveno Anykščiuose. 1925 m. Ažupiečiuose, senosios Baranauskų sodybos vietoje, testamentu paveldėtame sklype pasistatė savo namą, kuriame gyveno iki pat savo mirties 1957 m. Šiame pastate dabar veikia A.Žukausko-
Vienuolio memorialinis namas-muziejus.

Plačiau apie muziejų >>Projektas "Vaikų iniciatyvumo ir kūrybiškumo skatinimas interpretuojant rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio kūrinius"

Trukmė: 2007 m.

Rėmėjai:
LR Kultūros ministerija
Anykščių rajono savivaldybė

Partneriai:
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Leliūnų, Ažuožerių, Raguvėlės skyriai
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“, Anykščių skyrius
Anykščių rajono Viešoji biblioteka
A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinis muziejus

Projekto tikslas:
Skatinti vaikų, ypač kaimo vietovių jaunimo, kūrybiškumą, saviraišką, analizuojant ir interpretuojant Anykščių krašto rašytojo A.Žukausko-Vienuolio kūrybą.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti jaunimą domėtis lietuvių literatūra
  • Supažindinti projekto veiklose dalyvaujančius vaikus su A.Žukausko-Vienuolio biografija ir kūryba
  • Organizuoti pažintines keliones, viktorinas ir kitą edukacinę-meninę veiklą
  • Išleisti lankstinuką apie projekto veiklas
Projekto dalyviai:
Projekto veikose dalyvavo 45 vaikai ir jaunuoliai iš AVJU centro, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių ir Leliūnų filialų, Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centro. Didžioji dalis projekto dalyvių – vaikai iš rizikos grupių šeimų.

Projekto eiga: 
Didžioji dalis projekto dalyvių - vaikai iš rizikos šeimų, kuriose retai randama vietos menui, literatūrai ir kūrybai. Šio projekto metu su vaikais dirbo dvi režisierės ir dvi ilgą darbo patirtį su vaikais turinčios projekto organizatorės. Projekto metu vyko įvairiapusė edukacinė-kūrybinė veikla.
Vaikai iš Anykščių miesto, Anykščių rajono Raguvėlės, Leliūnų ir Ažuožerių kaimų dalyvavo edukacinėje kelionėje „A.Žukausko-Vienuolio takais“, susipažins su rašytojo biografija.
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centre buvo organizuotas konkursas/viktorina apie A.Žukauską-Vienuolį ir jo kūrybą. Vaikai rinko su rašytojo asmenybe susijusią medžiagą internete, bibliotekoje, ir parengė stendus, kuriuos pristatė Raguvėlėje.
Padedami režisierių, vaikai sukūrė keturis spektaklius – A.Žukausko-Vienuolio kūrinių interpretacijas pagal šių dienų aktualijas. 2006 m. balandžio 7 d., minint rašytojo gimimo dieną, rašytojo gimtinėje Ažuožeriuose vyko vaikų interpretacijų pristatymas „A.Žukausko-Vienuolio“ personažai atgyja vaikų lūpomis“.

Rezultatai:
Projekte dalyvavę vaikai ir jaunimas iš Anykščių miesto bei Anykščių rajono kaimo vietovių turiningai leido laisvalaikį, buvo užimti kūrybiniu darbu, buvo skatinami domėtis literatūra ir kūryba, daug sužinojo apie savo krašto rašytoją A.Žukauską-Vienuolį. Buvo išleistas projekto lankstinukas.


Prie A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus

Susipažinimas su muziejaus fondais


Ekskursiją veda V.ZasienėViktorina apie A.Žukauską-VienuolįAkimirkos iš interpretacijų vakaro „A.Vienuolio personažai atgyja vaikų lūpomis“

Centro merginos prieš vaidinimą© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras