10

Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Renginiai


Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali

G. Merje (1530-1601)2010 m.

Mes galime gyventi saugiai
Tokia tema 2010 m. birželio 16 d. Anykščių kultūros centre vyko Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro darbuotojų ir vaikų organizuotas renginys, skirtas kovai prieš smurtą. Spalvingumo tokiam rimtam renginiui suteikė vaikų dainelės, improvizacijos vaikų teisių pažeidimo, skriaudų, smurto temomis. Jaunimui talkino Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės, vaidinusios TEISĘ ir PAREIGĄ, kurios ir žaidimu, ir labai rimtu tonu stengėsi įtikinti vaikus, kokie svarbūs gyvenime yra šie du žodžiai. Renginyje dalyvavę Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Policijos komisariato Nepilnamečių reikalų specialistė Lina Strazdienė kalbėjo apie atsakomybės svarbą, pagyrė kūrybiškai dirbantį Užimtumo centro kolektyvą. Renginio organizatoriai labai džiaugėsi, kad sulaukė nemažo būrio svečių – dalyvavo LR Seimo nario Antano Bauros padėjėja Onutė Jukniuvienė, Utenos rajono Leliūnų vaikų dienos centro lankytojai, ažuožeriečiai, piktagaliečiai. Renginys baigėsi gražiu padėkų lietumi tiems, kurių draugiškumo petį nuolat jaučia Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras.Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos paminėjimas
2010 m. gegužės 25 d. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre vyko Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos paminėjimas. Centro vaikai papuošė centrą dienos simboliais - popieriniais rakteliais, saulutėmis, popieriniais paukščiais. Buvo kalbama prekybos žmonėmis tema, diskutuojama, kodėl vaikai bėga iš namų ir kaip išspręsti savo problemas nepaliekant namų. Renginio pabaigoje nuskambėjo Jurgos Šeduikytės daina „Nebijok“.Viktorina "Mano gyvenimas yra graži pasaka"
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu 2010 m. gegužės 1 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius surengė viktoriną „Mano gyvenimas yra graži pasaka“. Šventiškai pasirengę į biblioteką atėjo Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikai. Jie parengė piešinių parodėlę, originalų atvirą laišką didžiajam pasaulio pasakininkui H. K. Andersenui, pasakų „Undinėlė“ ir „Bjaurusis ančiukas“ inscenizacijas. Antroji šventės dalis vaikus sutelkė jau rimtai susikaupti: dvi komandos – „Jūros gyventojų“ ir „Gražiųjų gulbių“ – draugiškai rungtyniavo viktorinoje, kas daugiau žino apie Anderseną. Bibliotekininkės su atvykusiais jaunaisiais bičiuliais taip pat kalbėjosi apie kupiną stebuklų pasakų pasaulį, geriausiomis pripažintų pernai išleistų lietuvių knygų vaikams autorių penketuką, ir Tarptautinės vaikų knygos akcentus.
Rojaus kūryba
2010 m. balandžio 16 d. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre svečiavosi Anykščiuose stovyklavę ateitininkai. Renginyje dalyvavo ne vien tik nuolatiniai Anykščių centro lankytojai, atvyko Kurklių, Ažuožerių, Staškūniškio krašto merginų grupės. Iš susitikimo išsirutuliojo graži šventė pavadinimu „Rojaus kūryba“. Ateitininkų organizacija savo veikloje remiasi krikščioniškomis vertybėmis, jos tikslas – auklėti moksleivius pilnavertėmis asmenybėmis, turinčiomis išlavintą protą, tvirtą būdą, jautrią širdį, diegti katalikiškumą, tautiškumą, inteligentiškumą, visuomeniškumą ir šeimyniškumą. Šiomis vertybėmis svečiai dalijosi ir su anykštėnais. Įdomia žaidimų forma „Laikrodukas“ vaikai mokėsi susipažinti, nuoširdžiai bendravo, sužinojo apie ateitininkų organizaciją, klausėsi iš širdies plaukiančių pasakojimų.Mokiniai sukūrė knyga apie knygnešius
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro lankytojai nutarė perskaityti ir aptarti Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 2004 m. išleistą knygą „Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai“. Kartu su socialine pedagoge Laimute Pukeniene mokiniai susipažino su knygnešių ir daraktorių veikla Anykščių krašte, parengė ir bibliotekai padovanojo savo sukurtą ir įrištą leidinėlį apie knygnešius.
Kovo 19 d. centro lankytojai Anykščių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje susipažino su literatūros parodomis „Tik „Aušros“ patekėjimu ir „Varpo“ skambėjimu lig šiolei gyva Lietuva“ ir „Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai – lietuviško žodžio skleidėjai“. Bibliotekoje mokiniai skaitė eilėraščius apie knygnešius, atsakė į bibliotekininkių klausimus apie spaudos draudimo laikotarpį. Renginio dalyvių žinios buvo įvertintos dešimtukui, jiems padovanoti informaciniai Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinėliai apie spaudos draudimo laikų dokumentus. 


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras