Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Renginiai


Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali

G. Merje (1530-1601)2014 m.


Metų pabaigtuvės vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Pasibaigė šventinių renginių ir susitikimų maratonas AVJU centre. Gruodžio 30 dieną linksmai šurmuliavo Anykščių menų inkubatoriaus salė, kur Centro vaikai ir jaunimas pristatė savo ilgai ruoštą Kalėdinį Naujametinį renginį. Skambant arabiškai muzikai, gerai nusiteikęs juokdarys, sukvietė svečius į sultono Aben Salo rūmus. Čia atvyko nykštukai, snieguolės, miško gyventojai, įvairių pasakų herojai. Sultonas džiaugėsi svečiais iš Aulelių globos namų, kurie parodė labai įdomų pasirodymą ,,Tautosakos skrynia“. Šventėje svečiavosi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų inspektorė Lina Srazdienė. Svarbiausias šios šventės svečias buvo visų lauktas Kalėdų Senelis. Visi kartu linksminosi, pokštavo, dainavo, vaidino. Kalėdų Senelis palinkėjo vaikams laimingų Naujų metų ir nykštukų lydimas iškeliavo į Laplandiją. Šventė baigėsi, tačiau liko gera nuotaika, saldžios senelio dovanos ir ištikimi centriuko draugai...


 


Noriu būti saugus
AVJU centras sėkmingai įgyvendino projektą „Noriu būti saugus“ skirtą akcijai „16 dienų be smurto“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas startavo 2014 m. lapkričio 25 d. ir baigėsi gruodžio 10 d. Šio projekto tikslas – sukurti vaikams ir jaunimui saugesnę artimą aplinką ir įgyvendinti vaiko teisę būti apsaugotam nuo smurto. Siekiant užsibrėžto tikslo, buvo suorganizuoti susitikimai su Anykščių rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Zukiene, kuri projekto dalyviams suteikė reikalingos informacijos apie smurto artimoje aplinkoje rūšis, apraiškas, bei pasekmes. Taip pat vyko paskaitos, kurias vedė psichologė Neringa Grybienė. Paskaitų dėka buvo siekiama padėti projekto dalyviams suvokti, kad smurtautojas visų pirma yra auka. Projekto dalyviai buvo mokomi atpažinti problemas ir ieškoti sprendimo būdų. Bendradarbiaujant su Anykščių rajono policijos komisariatu bei Nepilnamečių reikalų skyriaus specialiste Lina Strazdiene, buvo aiškinamasi iš kur kyla moksleivių konfrontacija su teisėtvarka. Taip pat buvo surengta tikslinė išvyka į Vilniuje esantį Šeimos ir vaiko krizių centrą, kreipiantį dėmesį į vaikų tarpe esančias problemas, psichologinį bei fizinį smurtą. Siekiant informuoti projekto dalyvius apie socialinės problemos sprendimo būdus, AVJU centre yra paruoštas stendas, suteikiantis informacijos apie pagalbą smurto atveju, parengtas informacinis lankstinukas.


 

Spalvoto Meduolio Diena

Lapkričio 28 d. AVJU centras minėjo Spalvoto Meduolio Dieną, kurios tikslas – didinti visuomenės toleranciją, pažinimą, bei lavinti globos namuose gyvenančių vaikų socialinius ir bendravimo įgūdžius, aktyvumą. Šios idėjos organizatoriai yra VŠĮ „GMM Projektai“. Kadangi iškepti meduolių Centre nėra galimybės, mums sutiko padėti Anykščių technologijos mokyklos kolektyvas, su kuriuo glaudžiai bendradarbiaujame. Patį linksmiausią ir kūrybingiausią darbą atliko centrą lankantys vaikai, bei vaikai atvykę iš Aulelių globos namų. Visi papuošti meduoliai buvo išdalinti Aulelių vaikų globos namų vaikams. AVJU centras nuoširdžiai dėkoja Anykščių technologijos mokyklos direktoriui ir kolektyvui už pagalbą organizuojant Spalvoto Meduolio dieną, bei Aulelių vaikų globos namų direktoriui už suteiktą galimybę vaikams dalyvauti šioje šventėje.


 

Popietė su Vytautu Bagdonu

Lapkričio 26 d. AVJU centre lankėsi žurnalistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas Vytautas Bagdonas. Vaikai, prieš sutinkant gerbiamą rašytoją, domėjosi jo biografija, kūryba, darbais, paruošė stendą apie jį. Popietės metu Vytautas Bagdonas pristatė savo naujausius kūrinius – „Vaižgantinių šviesa virš Malaišių'', bei „Tumų Juozuko vaikystės pasaka''. Ypač noriai pasakojo apie savo kūrinį „Tumų Juozuko vaikystės pasaka''. Autorius prisimindamas savąją vaikystę šį kūrinį paskyrė savo brangiems Tėveliams bei visiems žmonėms, sutiktiems savo vaikystės kelyje gimtuosiuose Bikūnuose. Vaikai susidomėję klausėsi rašytojo prisiminimų. Užbaigdamas šiltą popietę, Vytautas Bagdonas vaikams palinkėjo, kad kiekvieno vaikystė primintų jų gražią pasaką. Užimtumo centro bibliotekėlė pasipildė naujomis rašytojo padovanotomis knygomis su jo paties autografais.


 

Įsikūnijimas į Helovino personažus

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras sulaukė svečių iš Alantos Vaikų dienos centro „Daigelis“, su kuriuo eilę metų sėkmingai bendradarbiauja. Tai nebuvo paprastas pasisvečiavimas, o Helovino dienos šventimas. Spalio 30 dieną vaikai ir jaunimas įsikūnijo į pasirinktus personažus, tokius kaip nakties katė, velnias, mėsininkas, angelas, ragana, numirėlis ir pan. Kartu piešė bendrą piešinį pagal šios dienos temą „Helovinas“. Po linksmo žaidimo ir personažų prisistatymų visi susėdo prie bendro vaišių stalo. rieš išsiskiriant, vaikai keitėsi telefono numeriais, el. paštais, taip užtikrindami ne tik tolimesnį centrų bendradarbiavimą, bet ir ryšio palaikymą tarp vaikų, su kuriais susidraugavo.


 

Šilta popietė

Spalio 4 d. AVJU centras kaip ir kasmet nepamiršo paminėti Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos. Į centro salę rinkosi gerai nusiteikę ir pasipuošę senoliai – Anykščių ir Ukmergės stačiatikių bendruomenių nariai, bei Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Anykščių bendrijos nariai. Vaikai sveikino susirinkusius garbaus amžiaus žmones, deklamavo eiles, dainavo dainas, dovanojo savo rankų darbo dovanėles. Šventėje taip pat skambėjo „Bočių“ atliekamos dainos bei akordeono garsai. Šventė pasibaigė smagiu pasisėdėjimu prie arbatos puodelio.


 

Popietė skirta prisiminti rašytoją Jurgą Ivanauskaitę

Rugsėjo 16 dieną AVJU centre vyko vienas iš renginių, skirtų lietuvių rašytojų kūrybai. Šį kartą centre lankėsi ir su vaikais bendravo prieš septynerius metus Anapilin išėjusios lietuvių rašytojos, visuomenės veikėjos, eseistės, publicistės, dailininkės ir dramaturgės Jurgos Ivanauskaitės teta Astra Taurelienė, kuri pasidalijo šiltais prisiminimais apie Jurgą. Lukas perskaitė Jurgos atsisveikinimo laišką žmonijai. Apie Jurgos Ivanauskaitės knygas pasakojo Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus vedėja Vyta Budavičienė ir siūlė būtinai perskaityti knygeles vaikams „Stebuklinga Spanguolė“, „Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo“. Ir buvo labai keista, kad paprastai nė pusvalandžio negalintys ramiai išsėdėti vaikai, po bene pusantros valandos renginio skirstėsi tylūs ir susimąstę, tikėtina, paveikti Jurgos budistinės dvasios kerų.


 

Rašytojo Jono Biliūno kūrybos popietė „Kūdikystės sapnų NAMAI“

Rugpjūčio 21 d. AVJU centro namų kiemelyje vyko Jono Biliūno kūrybos popietė „Kūdikystės sapnų NAMAI“. Renginyje dalyvavo Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, rašytojo J. Biliūno brolio Juozo Biliūno anūkė Inga Kuliavienė su šeima, brolio Antano anūkė Danguolė Aleknienė, Biliūnų giminės literatūrinių tradicijų tęsėjas Antanas Biliūnas, rašytojo J. Biliūno brolio Juozo proanūkė Janina Meškauskienė (Biliūnaitė), Menų inkubatoriaus direktorė Daiva Perevičienė, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dangira Nefienė, Anykščių šv. Mato bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis ir kiti svečiai. Renginiu metu vaikų ir jaunimo užimtumo centro auklėtiniai suvaidino improvizuotą ištrauką iš apsakymo „Joniukas“. Jaunieji aktoriai meistriškai perteikė nelengvą rašytojo Jono Biliūno vaikystės dalią ir kitų šio kūrinio veikėjų charakterius. Renginį papildė muzikos garsai. Danguolė Aleknienė grojo akordeonu, muzikantas ir prodiuseris Martynas Kuliavas skambino gitara.


 

Vaikystės taku...

Liepos 14-18 d. AVJU centro lankytojai dalyvavo vasaros stovykloje „Vaikystės takas“, kuri vyko Mickūnų kaime „Senojoje sodyboje“. Per visą stovykloje leidžiamą laiką lankėsi įvairūs svečiai: psichologė Jolanta Antanina Dovidonienė, aikido savigynos meno vadovas Artūras Šajevičius, klubo „Baltas balandis“ vadovė Aldona Širvinskienė, muzikantas Martynas Kuliavas su mokiniu, istorikas Gintaras Ražanskas, profesionali dailininkė, besigilinanti į žmogaus transformacijos galimybę per meno terapiją, talentingai apjungianti dailės ir asmenybės ugdymo užsiėmimus Asta Keraitienė, taip pat atstovės iš Anykščių ir Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Vaikai ir jaunimas smagiai leido laiką žaisdami, maudydamiesi, tiesiog ilsėdamiesi, taip pat galėjo labiau pažinti ne tik draugus bet ir save patį, suprasti savo norus ir įgeidžius, valdyti emocijas.


 

Rašytojo Antano Baranausko takais

Liepos 9 d. AVJU centro lankytojai kartu su A. Baranausko pagrindinės mokyklos mokytoja Dangira Nefiene, siekdami pagerbti ir prisiminti žymų rašytoją A. Baranauską, nužygiavo į A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų, kuriame muziejaus darbuotoja papasakojo apie rašytoją, klėtelės istoriją. Šalia klėtelės vaikai ir jaunimas skaitė ištraukas iš poemos „Anykščių šilelis“. Pagerbdami rašytoją, šalia jam skirto paminklo vaikai padėjo lauko gėlių puokštę ir pratęsė „Anykščių šilelio“ skaitymus miesto centre.


 

Sporto šventei nesutrukdė net lietus

AVJU centras, sėkmingai įgyvendindamas tęstinį projektą „Sveika šeima – sveiki vaikai“, birželio 12 dieną suorganizavo sporto šventę Aulelių globos namų auklėtiniams AVJU centro kieme. Šventėje taip pat dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Edita, kuri šventės dalyviams papasakojo, kaip saugiai atostogauti. Po draugiškų sportinių varžybų visi pasivaišino karštais sumuštiniais bei sultimis. Sportiškai nuotaikai ir vaikų aktyvumui nesutrukdė blogas oras.


 

Mes jūsų neužmiršome

Sėkmingai bendradarbiaujant AVJU centrui su Dingusių žmonių šeimų paramos centru, treti metai iš eilės užimtumo centrą lankantys vaikai ir jaunimas dalyvavo be žinios dingusių vaikų dienos renginyje „Mes jūsų neužmiršome“. Renginys vyko gegužės 23 d. Vilniuje, Kudirkos aikštėje. Renginio metu dalyviai piešė savo šeimas, klausėsi vokalistų Roko Dobužinsko ir Kazimiero Likšos. Plakatuose buvo skelbiamas pagalbos numeris – 116000, kuriuo gali skambinti ne tik patys tėvai bet ir vaikai. Renginio pabaigoje visi renginio dalyviai leido žydros spalvos balionus.


 

Šventė mamoms „Brangi Mama...“

Gegužės 5 d. AVJU centro antrame aukšte skambėjo nuoširdžios dainos bei žodžiai skirti mylimoms mamoms. Šiai nuostabiai šventei vaikai ruošėsi ilgai, kruopščiai darydami mamoms dovanėles, rašydami diplomus, kurdami kvietimus į šventę, mintinai mokydamiesi švelnius žodžius MAMAI. Vaikai ir jaunimas parodė šiltą ir nuoširdumo pilną programėlę, skirtą pačioms brangiausioms. Į šventę atvyko ne tik centrą lankančių vaikų mamos, bet ir močiutės. Iš jaudulio ne vienos mamos skruostu riedėjo džiugesio ašara.


 

Edukacinis užsiėmimas šv. Velykų laukiant

Marcelijaus Martinaičio žodžiais balandžio 18 d. bibliotekoje prasidėjo margučių marginimo vašku užsiėmimas. Pirmiausiai prisiminėme poetą M. Martinaitį, pažinome kitą jo meniškos sielos pusę – nuo vaikystės puoselėtą margučių skutinėjimą. Apie Velykų papročius pasakojo ir senovinio marginimo paslapčių mokė Anykščių Arklio muziejaus muziejininkė Rita Vasiliauskienė. Sužinojome, kaip dažyti natūraliomis, iš augalų išgaunamomis priemonėmis, kokiais paprastais įrankiais galima išgauti norimus ornamentus. Pavyzdžių pasirinkti kiekvienas galėjo parodoje „Ką protėviai užrašė mums ant velykaičio“, kurioje ypač gausu vaikiškų knygų apie Velykų papročius, margučių marginimo būdus. Kiekvienas dalyvis stengėsi išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus - tiek trečiojo amžiaus universiteto dalyvės, tiek moksleiviai iš AVJU centro. Po valandos įtempto darbo kiaušiniai tapo spalvingais meno kūriniais.


 

Renginys skirtas Jono Biliūno 135-osioms gimimo metinėms paminėti

Balandžio 10 d. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko literatūros klasiko Jono Biliūno 135-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas renginys „Ant aukšto stataus kalno“. AVJU centro vaikai ir jaunimas, A. Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai prisiminė rašytojo biografiją, jautrius ir nuoširdžius kūrinius, pasidalijo mintimis apie eiliuotą rašytojo testamentą, ant Liudiškių kalvos sužibusį Laimės žiburį... AVJU centro vaikai parodė improvizaciją J. Biliūno kūrinio „Lazda“ motyvais.


 

Bendrystės jėga „Raudonos nosies“ dieną

Kovo 22 d. į Anykščių kultūros centro mažąją salę rinkosi savanoriai, bendruomenių nariai, tėveliai, Anykščių rajono savivaldybės atstovai. Juos pasitiko sultonas, jo dukros princesės, raudonomis nosimis pasipuošę geradariai ir linksmasis klounas. Centro lankytojai papasakojo trumpą šios šventės istoriją.
Padrąsinantis ir šiltas AVJU centro kolektyvo kvietimas greitai išjudino šventės dalyvius ir svečius. Kiekviena bendruomenė pristatė savo programėlę. Pirmasis visus linksmino Anykščių neįgaliųjų teatriukas „Šviesa“. Šokiais ir dainomis vieni kitus vienijo į darnią bendruomenę Ažuožerių, Leliūnų, Kavarsko mergaičių grupės, Debeikių mergaičių ir berniukų grupė, Staškūniškio, Kurklių bendruomenių atstovai.
O kokia gi šventė be vaišių? Visi „Raudonos nosies dienos“ iniciatoriai ir svečiai dar ilgai dalijosi teigiamomis emocijomis darniame būryje prie vaišių stalo, vildamiesi, jog geri ir prasmingi darbai, nors ir daromi tyliai, drąsins ir darys teigiamą įtaką kuo didesniam Anykščių krašto bendruomenės ratui.


 

Mažieji patriotai

AVJU centre nuo sausio 13-osios iki kovo 11-osios vyko istorijos datoms paminėti skirti renginiai. Mūsų centras gali didžiuotis savo vaikais ir jaunimu, jų aktyvumu, geranoriškumu ruošiantis Lietuvai svarbių datų paminėjimui. Vaikai ir jaunimas lankstė trispalvius paukštelius, ruošė teminius stendus bei rinko medžiagą apie į renginius pakviestus svečius. Labai malonu paminėti, kad noriai sutiko sudalyvauti mūsų renginiuose savivaldybės atstovas istorikas G. Vaičiūnas, Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių I-osios kuopos atstovai V. Jakniūnas ir Z. Mameniškis, LR Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarai I. Andriukaitienė ir J. Šimėnas.
Norėtųsi, kad su kiekvienais metais stiprėtų vaikų noras pajusti dar didesnę meilę Lietuvai, kurti šviesesnę Lietuvos ateitį, prisidedant darbais prie pilietiškų švenčių minėjimų, neleisti užmiršti mūsų garbingos praeities.


 

Žiemą išvarant

Kovo 4 dieną Anykščių regioninio parko kiemas tapo siautulinga vieta, kurioje šurmuliavo ne tik parko darbuotojai bet ir AVJU centro lankytojai bei pedagogai. Vaikai ir jaunimas sugūžėjo kaukėti ir “maliavoti”. Kiekvienas save rodė, į kitus žiūrėjo, rungėsi įvairiose rungtyse, skambant gyvai muzikai šoko bei dainavo, valgė blynus, bandė išvaryti žiemą degindami morę.


 © Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras