Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Renginiai


Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali

G. Merje (1530-1601)2009 m.

Kūčių vakaras
2009 m. gruodžio 23 d. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre buvo surengta Kūčių popietė, siekiant prisiminti Kūčių tradicijas, papročius, pabūti visiems drauge. Popietėje svečiavosi seimo narys Antanas Baura, jo patarėja Onutė Jukniuvienė, Anykščių vicemeras Donatas Krikštaponis, Anykščių miesto seniūnas Eugenijus Pajarskas, paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė. Centro mergaitės buvo paruošusios trumpą programėlę, giedojo kalėdines giesmes, palinkėjo visiems santarvės ir ramybės.
Vichy vandens parke
Užbaigiant projektą „Saugi gatvė, saugi mokykla – saugūs mes“, aktyviausiems projekto dalyviams 2009 m. gruodžio 22 d. buvo padovanota ekskursija į Vichy vandens parką. Ekskursijoje dalyvavo jaunieji policijos rėmėjai ir vyresnio amžiaus centro vaikai. Jaunuoliai galėjo mėgautis visomis Vichy vandens parko pramogomis, puikiai praleido laiką ir atsivežė nepakartojamų įspūdžių.Advento popietė
Tęsiant projektą „Užsiauginkime gerumo medį“, 2009 m. gruodžio 15 d. centro vaikai vyko į Advento popietę L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Vaikai bibliotekai padovanojo savo sukurtą plakatą „Knyga mus augina“ bei savo paties padarytus atvirukus su gražiais palinkėjimais bibliotekininkėms. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos vaikams pasakojo apie Advento papročius, tradicijas, burtus, priminė keletą gilioje senovėje gruodį porinamų legendų ir padavimų. Centro vaikai dainavo daineles, šoko, deklamavo eilėraščius bei pristatė savo perskaitytų knygų reklamąRenginys "Tarp gėrio ir blogio"
Įgyvendinant projektą „Mąstau, vertinu, tobulėju“ 2009 m. gruodžio 12 d. Anykščių kultūros rūmuose vyko rajono merginų grupių renginys „Tarp gėrio ir blogio“. Renginį pradėjo vadovė Eugenija Baltronienė, pasidžiaugdama gausiu būriu merginų. Renginį vedė viena iš merginų grupės narių – Dominyka. Merginų grupės parengė prisistatymus, parodė menines programas, demonstravo įvairaus stiliaus madas. Vėliau kiekviena grupė dideliuose lapuose turėjo paaiškinti teiginius apie blogį ir gėrį bei sukurti eilėrašti ar vaizdingus posakius iš pateiktų žodžių ir visa tai pristatyti žiūrovams. Kita užduotis – pakomentuoti savo sukurtus plakatus renginio tema. Po visų atliktų užduočių, tiek renginio dalyviai, tiek žiūrovai pašoko, padainavo. Renginį baigė vadovė Eugenija, pakviesdama visus dalyvius ir žiūrovus prie vaišių stalo, įteikdama padėkas bei visiems padėkodama už nuostabiai praleistą laiką.Saugaus eismo klasėje
Įgyvendinant projektą „Saugi gatvė, saugi mokykla, saugūs mes“, 2009 m. gruodžio 10 d. buvo suorganizuota išvyka į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato saugaus eismo klasę. Išvykoje dalyvavo Anykščių r. Dabužių ir Andrioniškio pradinių mokyklų mokiniai ir mokytojai bei Anykščių r. policijos komisariato nepilnamečių inspektorė Lina Starzdienė. Moksleiviai susikaupę klausėsi saugaus eismo klasės vadovo policininko Remigijaus Rusteikos pasakojimo. Puikiai įrengtoje klasėje moksleiviai pasijuto kaip tikri eismo dalyviai - jie mokėsi ne tik saugiai pereiti gatvę, bet ir pravažiuoti. Vieni važiavo motociklu, kiti mašina, treti dviračiais. Mokiniai, teisingai atsakę į pareigūnų klausimus apie saugų elgesį gatvėje, buvo apdovanoti padėkos raštais, saugaus eismo liemenėmis, žibintuvėliais, pieštukais, rašikliais.Teatro, muzikos ir kino muziejuje

Projekto „Kūrybiškumo matrica“ dalyviai 2009 m. lapkričio 10 d. lankėsi Teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje. Jaunimas susipažino su animacijos istorija, jos kūrimo principais ir netgi patys sukūrė keturis filmukus specialiai įrengtoje animacijos studijoje, padedami profesionalių animatorių. Kiekvienam filmo kūrėjui bus atsiustas ir padovanotas filmukas.Apsilankymas Ruklos pabėgėlių centre
Vykdant projektą „Užsiauginkime gerumo medį“ 2009 m spalio 29 d. vykome į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą. Mus pasitiko šio centro socialinė darbuotoja, kuri aprodė patalpas, papasakoji apie centro veiklą. Tada turėjome galimybę pabendrauti su pačiais globotiniais kitataučiais. Jie mus labai šiltai ir draugiškai priėmė. Merginos noriai bendravo su kitos tautybės žmonėmis, paprašė ant lentos jų parašyti savo vardus jų gimtąja kalba, fotografavosi bendrai nuotraukai. Kai kurios merginos netgi susirado čia naujų draugų ir pakvietė atvykti į savo centrą.Tūkstantmečio viktorina
Vykdant projektą „Anykščių rajono vaikų ir jaunimo iniciatyvos pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį“ 2009 m birželio 12 d. Anykščių Vaikų bibliotekoje buvo organizuota viktorina skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Dalyvavo AVJU centro merginų grupė „Šypsenėlė“ ir Anykščių Antano Baranausko mokyklos 3a klasės mokiniai. Komandos buvo parengusios prisistatymus, sugalvojo sau pavadinimus. Komandoms buvo pateikti įvairūs klausimai iš Lietuvos istorijos, taigi merginos turėjo galimybę parodyti savo turimas žinias. Komandos buvo apdovanotos diplomais bei skanėstais.Šventė „Sodo žiedų žydėjimas“ Ažuožeriuose
Įgyvendinant projektą „Mąstau, vertinu, tobulėju“, 2009 gegužės mėnesį AVJU centro merginos kartu su Ažuožerių merginų grupės narėmis dalyvavo renginyje „Sodo žiedų žydėjimas“, kuris vyko Ažuožeriuose, kultūros rūmuose. Merginos pristatė savo darbužius, vaizduojančius sodo žiedus.


Juozo Tumo–Vaižganto kūrinių skaitymai
2009 m balandžio 29 d. AVJU centro vaikai ir jaunimas bei Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos 3a klasės moksleiviai vyko į edukacinę–pažintinę kelionę į rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtinę Maleišius. Ten vyko susitikimas su Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ pirmininku V. Bagdonu, kuris plačiau papasakojo apie rašytojo gyvenimą bei kūrybą. Kelionė baigėsi Juozo Tumo–Vaižganto muziejuje – Kunigiškių Juozo Tumo-Vaižganto vardo pradžios mokykloje. Čia vyko rašytojo kūrinių ištraukų skaitymai bei muzikinis koncertas.


Antano Baranausko kūrinių skaitymai
2009 m balandžio 24 d. rašytojui Antanui Baranauskui paminėti buvo suorganizuoti jo kūrinių skaitymai ir koncertas prie rašytojo klėtelės. Renginyje dalyvavo vaikai ir jaunimas iš AVJU centro, Raguvėlės, Ažuožerių kaimo vietovių, Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos, A. Vienuolio gimnazijos mokiniai, folkloro ansamblis „Valaukis“. Į ši renginį buvo pakviesti Anykščių r. kūrybos ir dailės mokyklos direktorius A.Vilkončius, turizmo ir informacijos centro direktorius R. Sereičikas, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius A. Verbickas, Anykščių r. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja R. Bražiūnienė, kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja A. Berezauskienė.


Minime Vasario 16-ąją
2009 m vasario 13 d. centro vaikai surengė šventę Vasario 16–ajai paminėti. Vaikai patys sukūrė scenarijų ir jį pristatė centro darbuotojams: dainavo dainas, šoko, deklamavo eilėraščius ir visiems žiūrovams įteikė po pačių padarytą trispalvę Lietuvos vėliavą.


Švenčiame šv. Velykas
2009 m balandžio 14 d. AVJU centre buvo švenčiamos šv. Velykos, prisimenant Velykų tradicijas ir papročius. Šventėje dalyvavo centro vaikai, vaikai iš Ažuožerių kaimo ir seimo nario A. Bauros padėjėja O. Juknevienė. Svečiai iš Ažuožerių vaidino spektakliuką apie kietą kiaušinį. Po vaidinimo visi susėdo prie gausiai nukrauto velykinėmis vaišėmis stalo, vaikai žaidė velykinius žaidimus.© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras