Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Projektas "Esu atsakingas už tave ir save"


Trukmė: 2011 m.

Rėmėjas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vykdytojas: Anykščių stačiatikių Šv. Aleksandro Nevskio parapija

Partneriai:
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Anykščių kultūros centras
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Anykščių „Viltis“
Anykščių rajono Socialinių paslaugų centras
Anykščių seniūnija
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos bendruomenė
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

Projekto aktualumas:
Neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos vaikai, vaikai, likę be tėvų globos yra prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės. Šios socialinės grupės yra menkiau integruotos į visuomenę, turi mažiau arba visai neturi galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime, dažnai patiria socialinę atskirtį. Kintant ekonominiam, socialiniam gyvenimui, žmonių socialinio aktyvumo, socialinio ugdymo, socialinės integracijos problemos yra ypač aktualios.
Bendrųjų socialinių paslaugų įstaigų tinklas Anykščių mieste plečiasi, tačiau nėra pakankamai išvystytas. Socialinių paslaugų teikimas turėtų būti ne tik valstybės, bet ir vietos bendruomenės veiklos dalis. Svarbų vaidmenį, sprendžiant bendruomenės narių problemas ir tenkinant jų poreikius, atlieka savanoriai.
Dėl informacijos trūkumo ir nesusiformavusių savanorystės tradicijų, savanoriška veikla Anykščių miesto bendruomenėje nėra aktyvi. Bendruomenės nariai vis dažniau išreiškia norą įsitraukti į savanorišką veiklą, tačiau dėl žinių trūkumo, veiklos koordinavimo stokos, savanoriška veikla nėra organizuota ir kokybiška. Anykščių bendruomenės nariai vis dažniau reiškia susirūpinimą dėl įvairių Anykščių miesto socialinių grupių nepatenkintų socialinių poreikių, menkai vykdoma šių grupių socialinė integracija į bendruomenę, taip pat, dėl negebėjimo į savanorišką veiklą pritraukti naujų, socialiai aktyvių bendruomenės narių.
Atsižvelgiant į tai, kad 2011-ieji metai Europos Sąjungoje yra paskelbti Savanorystės metais, šiuo Anykščių stačiatikių Šv. Aleksandro Nevskio parapijos bendruomenės „Esu atsakingas už save ir tave“ projektu siekiama spręsti socialines bendruomenės problemas, akcentuojant savanorių darbo svarbą, skatinti kuo daugiau žmonių imtis šios veiklos.
Anykščių Šv. Aleksandro Nevskio parapijoje yra apie 50 įvairaus amžiaus bei įvairių socialinių grupių narių. Šios bendruomenės nariai yra aktyvūs savanoriai, kurie nuolat rūpinasi, remia dvasiškai ir materialiai kitus, nepasiturinčius, menkas pajamas gaunančius visuomenės narius. Savanoriškai prisidėdami prie socialiai pažeidžiamų asmenų teigiamų gyvenimo pokyčių, šios parapijos nariai skatina atjautos, atsakomybės ir neatlygintino pasiaukojimo idėjas. Ši bendruomenė aktyviai pasisako už pozityvų neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymą ir kitų, socialiai pažeidžiamų socialinių Anykščių bendruomenės socialinių grupių integraciją į visuomenę.

Tikslas:
Spręsti socialinės integracijos problemas ir mažinti socialinę atskirtį, skatinant savanoriškos veiklos plėtrą Anykščių miesto bendruomenėje.

Dalyviai:
Projekte dalyvauja apie 200 socialinės rizikos bei ocialinę atskirtį patirianys Anykščių miesto  bendruomenės narių.

Veiklos:
Seminarų ciklas „Noriu būti savanoriu“.
Seminarus ves Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė ir JTB agentūros konsultantė Inga Beresnevičiūtė, dalyvaujanti įvairioje projektinėje veikloje kaip grupės vadovė, turinti savanoriškos veiklos patirtį ir konsultuojanti vaikus ir jaunimą apie Tarptautinę savanorystę. Ji suteiks informacijos apie savanorišką veiklą, tikslines grupes, laukiančias pagalbos, bei kitus su savanoryste susijusius aspektus.

Kūrybinės užimtumo dirbtuvėlės.Šiose kūrybinėse dirbtuvėlėse dalyvaus bendruomenės nariai, savanoriai. Jose bus mokomasi tapyti, siūti, megzti, lipdyti iš molio, dirbti su gipsu, karpyti, klijuoti, dekoruoti sendaikčius. Bus rengiamas Kalėdinis spektakliukas. Taip pat bus kepami sausainiai ir pyragai, kurie aukciono metu bus parduodami, renkant aukas Kalėdinei sriubai gaminti.

Renginys, skirtas paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šio renginio metu pasirodys bendrijos Anykščių “Viltis” atstovai, kurie renginio dalyviams parodys savo programėlę. AVJUC vaikai ir jaunimas įtrauks senyvo amžiaus žmones į bendrą veiklą, kartu dainuos, vyks skirtingų kartų pasakojimai, pasidalijimas mintimis, prisiminimais apie ankstesnį jaunimo gyvenimą, jų pomėgius, darbus, laisvalaikį, tradicijas ir šventes.

Apleistų Anykščių miesto kapų tvarkymas. Ši gerumo ir tvarkymo akcija suburs visus projekto dalyvius tvarkyti senus ir apleistus kapus. Po tvarkymo akcijos visi dalyviai bus kviečiami sušilti ir pabendrauti prie arbatos puodelio. Šios socialinės savanoriškos veiklos metu bus kalbamasi apie jau išėjusius anapilin garbingus bendruomenės žmones, apie jų nuveiktus gerus darbus.

Paskaitos ir praktiniai mokymai „Tiesiu tau savo ranką“, skirti atkreipti bendruomenės dėmesį į socialiai apleistus vaikus. Mokymų metu bus skiriamas dėmesys į galimus pagalbos būdus vaikams, likusiems be tėvų globos ir vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose. Mokymuose dalyvaus bendruomenės savanoriai, norintys ir galintys suteikti pagalbą šiems socialiai pažeistiems vaikams, bei kiti bendruomenės nariai.

Apsilankymas pas Anykščių rajono, Debeikių sen, Aknystų k., Aknystų pensionato gyventojus. Anykščių vaikai ir jaunimas šio pensionato gyventojams įteiks savo rankų darbo Kalėdinius atvirukus, bendraus su jais ir rodys Kalėdinį spektaklį.

Praktiniai užsiėmimai “Baltas gerumo angelas“. Praktinius užsiėmimus vesti bus pakviestos Anykščių rajono Neįgaliųjų draugijos narės – tautodailininkės, kurios mokys bendruomenės savanorius paruošti Kalėdinių dovanėlių rinkinius. Juos savanoriai išdalins socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams: senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, vaikams, augantiems socialinės rizikos ir daugiavaikėse šeimose, socialinės rizikos suaugusiems asmenims.

Kalėdinis aukcionas. Jį vykdys projekto savanoriai įvairiose Anykščių miesto vietose prieš Kalėdinius renginius, kuriuos rengs kitos miesto organizacijos. Taip pat bendruomenės nariai aplankys ir įvairias Anykščių miesto įstaigas. „Kalėdinio aukciono“ metu savanoriai dalins lankstinukus apie projekto veiklą ir bendruomenės savanorystės idėjas.

Labdaros akcija „Karšta Kalėdinė sriuba“. Kalėdinė sriuba bus verdama Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro patalpose, o dalinama Anykščių kultūros centro vidiniame kiemelyje. Sriubą padės išdalinti AVJUC jaunimas ir bendruomenės savanoriai.Anykščių stačiatikių
Šv. Aleksandro Nevskio
parapijos cerkvė

Apleistų Anykščių miesto
kapų tvarkymas


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras