Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos
Iš savo tėvų turime daugiau gerų negu blogų ypatybių. Naudokimės jomis su pilnu drąsumu. Laimėsime. Pirm viso svarbu, kad viršų palaikytume ant savo prigimties, kad dvasios prakilnybė būtų valdovas mūsų gyvenimo. Tuomet gerosios viso pasaulio ypatybės atplaukia mums ir aukština mūsų dorą, stiprina sveikatą.

Vydūnas (1868-1953)


Projektas "Užsiauginkime gerumo medį"

Trukmė: 2005-2007 m.

Rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė
Privatūs asmenys

Partneriai:
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Leliūnų, Ažuožerių, Raguvėlės skyriai
Raguvėlės vaikų dienos užimtumo centras
Anykščių rajono Viešoji biblioteka
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „ Gelbėkit vaikus“, Anykščių skyrius

Projekto aktualumas:
Anykščių mieste yra keliasdešimt socialinės rizikos grupių šeimų, jose yra per 50 vaikų. Ryškiausios šių šeimų problemos – bedarbystė ir ją lydintis tėvų alkoholizmas. Nedarbo, finansinių sunkumų, alkoholizmo veikiamos šeimos nebeatlieka auklėjamųjų funkcijų, neigiamas tėvų gyvenimo pavyzdys formuoja vaikuose iškreiptą gyvenimo sampratą, negatyvų požiūrį į socialinę aplinką, visuomenę, save. Vaikai būdami šalia girtaujančių tėvų, patiria emocinį diskomfortą, neturi sąlygų normaliai saviraiškai. Nejausdami meilės ir rūpesčio namuose, neužimti ir neorganizuoti vaikai, turintys daug laisvo laiko, genami alkio ir noro pramogauti, ima pažeidinėti viešąją tvarką, patys tampa nusikalstamumų aukomis. Silpni vaikų socialiniai įgūdžiai ir bendravimo patirties stoka neleidžia vystytis normaliai asmenybei.
Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centras yra svarbi Anykščių rajono socialinės sistemos grandis, leidžianti suteikti vaikams būtiną pagalbą: juos pamaitinti, padėti paruošti pamokas, organizuoti jų laisvalaikį. Kasdieninis vaikų bendravimas centre ir darbas su jų šeima leidžia geriau atskleisti ir tenkinti vaikų poreikius, ugdo jų socialinį brandumą, pasitikėjimą savimi. Vaikų paramos ir užimtumo centro darbuotojai savo veiklą orientuoja ir į darbą su tėvais, kviečia juos į renginius, moko tėviškų įgūdžių ir atsakomybės. Tėvai skatinami domėtis kasdieniniais vaikų pasiekimais ir pokyčiais. Su šeimomis vykdomas individualus darbas bei grįžtamoji kontrolė. Tokia reali pagalba vaikui ir šeimai užkerta kelią krizinėms situacijoms, padeda vaikui užaugti biologinės šeimos aplinkoje. Pastaraisiais metais vis aktyviau centro darbe dalyvauja vaikų tėvai. Jie su džiaugsmu priima kvietimus ateiti į centrą, darosi vis drąsesni ir įsijungia į mažus ir didesnius darbus. Vaikų paramos ir užimtumo centras bendromis centrą lankančių vaikų, jų tėvų, darbuotojų ir savanorių pastangomis jau treti metai vykdo projektą „Užsiauginkime gerumo medį“.

Projekto tikslas:
Skatinti vaikų ir tėvų bendruomeniškumą, gerinti vaikų savijautą socialinėje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

 • Vykdyti krizinių situacijų šeimose prevenciją.
 • Organizuoti rizikos grupių vaikų laisvalaikį, jų užimtumą.
 • Skatinamas centrą lankančių vaikų norą daryti gerus darbus, būti gerais ir dėmesingais
 • Ugdyti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius
 • Ugdyti vaikų socialinį atsparumą žalingiems įpročiams.
 • Formuoti socialinį vaikų atsparumą, savarankiškumą.
 • Skatinti tėvus dalyvauti vaikų veikloje.
 • Ugdyti pozityvias vaikų ir tėvų nuostatas, tarpusavio pagalbos ir savirealizacijos poreikį.
 • Individualiai dirbti su vaikais ir jų šeimomis, teikiant konkrečią socialinę pagalbą.
 • Bendradarbiauti su institucijomis, ginančiomis vaikus ir jų teises.
Projekto dalyviai: 
35 Anykščių miesto rizikos grupių šeimų vaikai. 

Projekto eiga: 
Vykdant šį projektą, socialinės rizikos šeimų vaikai yra užimami po pamokų ir atostogų metu, įtraukiant juos į kasdieninę centro veiklą. Vaikai kasdien yra pamaitinami, gali centre ruošti pamokas. Centre vaikams organizuojami kompiuterinio raštingumo, floristikos, rankdarbių, meno, kulinarijos užsiėmimai.
Vaikai kartu švenčia kalendorines šventes ir savo gimtadienius, organizuoja įvairius renginius, parodas, viktorinas, konkursus. Kasdien su vaikais centre dirba socialinis pedagogas.
Vaikai yra skatinami dalyvauti Anykščių bendruomenės veikloje, mokami pažinti savo kraštą, jo žymius žmones. Tam juos skatina renginiai, išvykos, šventės, talkos, susitikimai. Centro darbuotojai siekia organizuoti pozityvų vaikų užimtumą ir laisvalaikį, sudominti ir įtraukti ne tik vaikus, bet ir tėvus. Projekto metu tėvai mokosi pozityvios tėvystės, skatinami ne tik domėtis savo vaikais, jų pasiekimais ir troškimais, bet ir yra skatinami saviugdai, t.y. bando pripažinti ir vertinti šeimos problemas – alkoholizmą, neveiklumą, ligas, ieško galimybių pagerinti šeimos materialinę padėtį ir moralinę atmosferą.
Dalis renginių vyksta kartu su Anykščių vaikų paramos ir užimtumo centro partneriais: Raguvėlės vaikų dienos centro ir Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių, Leliūnų filialo vaikais. Bendri renginiai moko vaikus bendravimo, bendros veiklos, plečia vaikų akiratį, padeda susirasti naujų draugų.

Pokalbiai, diskusijos, susitikimai 

- Pokalbių ciklas socialinių įgūdžių temomis: „Kaip elgtis kai jautiesi atstumtas?”, “Aš augu ir keičiuosi“, “Kam aš galiu padėti?“, “Mano tėvai manimi pasitiki“, „Noriu daryti tai kas gera“, „Ką aš labiausiai myliu?“ ir kt.
- Pokalbis apie gyvenimo tikslus – susitikimas su Troškūnų bažnyčios klebonu S.Filipavičiumi
- Pokalbis apie elgesį viešose vietose – susitikimas su Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos nepilnamečių inspektore
- Testas “Pažink save. Kas tu? Susitikimas su psichologu
- Diskusija “Ką reiškia būti kietam?“ – susitikimas su gydytoju-narkologu
- Susitikimas su Aldona Širvinskiene, knygos „Mylėk ir būsi mylimas“ autore
- Susipažinimas su neįgaliųjų draugijos Anykščių skyriaus veikla
- Susitikimas Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" Anykščių skyriaus nariais
- Vienišų senelių lankymas, vaikų darytų dovanėlių įteikimas

Kalendorinių švenčių pažymėjimas

- Užgavėnės: šventės papročiai įdomiausios kaukės konkursas, laužas ir dainos
- Verbų kūrimas ir jų pavyzdžiai. Susitikimas su tautodailininke
- Šv. Kazimiero šventė. Kaziuko mugė centro patalpose: darbelių paroda, gražiausių darbelių autorių apdovanojimas
- Velykų šventė. Gražiausio margučio rinkimai. Piešinių konkursas skirtas „Pavasaris atbunda vaikų darbeliuose“
- Joninių šventė. Vainikų pynimas gamtoje ir geriausio žvejo rinkimai
- Mokomės Kalėdinių giesmių. Susitikimas su Anykščių koplyčios choru

Renginiai įvairioms šventėms pažymėti

- Sausio 13-oji – dalyvavimas Laisvės gynėjų dienos minėjime Anykščiuose
- Dalyvavimas Valstybės atkūrimo dienos minėjime Anykščiuose
- Dalyvavimas Kovo 11-osios minėjime Anykščiuose
- Pasaulinė žemės diena: susitikimas su centro rėmėjais ūkininkais
- Laivelių plukdymas Šventosios upe, minint Pasaulinę vandens dieną
- Išvyka į VšĮ Sveikatos oazė minint pasaulinę sveikatos dieną
- „Ypatingu darbeliu pradžiuginsiu savo mamą“ – piešinių paroda skirta Motinos dienai
- Minime pasaulinę nerūkymo dieną. Antireklamos prieš rūkymą konkursas
- “Mūsų sparnuota vaikystė“ – šventė skirta vaikų ginimo dienai
- Rašinėlių konkursas „Aš ir mano tėtis“ – renginys tėvo dienai
- Dalyvavimas S.Dariaus ir S.Girėno žuvimo dienos minėjime prie Puntuko akmens
- Dalyvavimas Anykščių miesto šventėje
- Minime tarptautinę jaunimo dieną – išvyka su palapinėmis į Leliūnus
- Piešinių konkursas “Be svajonių nėra ateities“ – renginys skirtas rugsėjo 1-ajai, žinių dienai
- Gėlių puokščių ir kompozicijų paroda, skirta Mokytojo dienai
- Pasaulinė gyvūnų globos diena – popietė “Gyvūnams irgi reikia meilės ir šilumos”. Savo augintinio pristatymas
- Dalyvavimas miesto derliaus šventėje
- Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena – pokalbis apie pagarbą kitai lyčiai. Susitikimas su Anykščių bendruomenės centro darbuotoja
- Susikaupimo diena “Jau dega Vėlinių žvakelė”. Apleistų kapų tvarkymas
Renginių ciklai, projektai

- Renginių ciklas „Pagarba gamtai“: susitikimai su Anykščių regioninio parko darbuotojais; medelių sodinimo akcija; akcija “Tvarkome Šventosios pakrantę“
- Renginių ciklas “Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“: piešinių konkursas; susitikimai su VTAT darbuotoja, Anykščių rajono psichikos sveikatos centro gydytoju, Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ nariais; pokalbis „Gyventi be prievartos ir agresijos“
- Vaikai buvo įtraukti į AVJU centro 2006 m. vykdomą projektą „Vaikų iniciatyvumo ir kūrybiškumo skatinimas interpretuojant rašytojo A. Žukausko-Vienuolio kūrinius“
Edukacinės kelionės, išvykos, žygiai

- Išvyka į „Tulpių šventę“ Burbiškio dvare (Radviliškio raj.)
- Išvyka į motinos ir vaiko centrą „Nendrė“, Europos parką, planetariumą (Vilnius)
- Žygis miškų takeliais “Renkame vaistinguosius augalus“
- Išvyka prie Šventosios. Smėlio pilių konkursas
- Sportinės varžybos miesto centriniame stadione. Pažintis su futbolo klubu “Anykščiai“
- Turistinis žygis su orientaciniais žaidimais po Šeimyniškėlio piliakalnį
- Pažintinė ekskursija į Rokiškio dvarą ir saldainių fabriką

Rezultatai:

 • Šeimos mokosi valdyti krizines situacijas
 • Rizikos grupių vaikai turiningai ir įdomiai leidžia laisvalaikį
 • Tėvai aktyviai dalyvauja vaikų veikloje
 • Ugdomos pozityvios vaikų ir tėvų nuostatos, tarpusavio pagalbos ir savirealizacijos poreikis
 • Šeimos praplės kultūrinį akiratį
 • Šeimoms suteikta konkreti socialinė pagalba
Tikimasi, kad toliau vystoma vaikų ir tėvų skatinimo ir užimtumo veikla leis geriau atskleisti ir tenkinti vaikų poreikius, ugdys jų socialinį brandumą, pasitikėjimą savimi. Vaikai bus atitraukiami nuo žalojančios gatvės įtakos, mokysis kritiškai vertinti tėvų silpnybę alkoholiui. Jei tėvai dažniau pasidomės, kur ir ką veikia jų vaikai, jei jie pasijaus reikalingais visuomenės nariais. Turėtų gerėti šeimų mikroklimatas, mažėti krizinių situacijų šeimose ir grėsmių vaikams. Todėl tikimasi, kad šis bendromis pastangomis ,,išaugintas gerumo medis“ bus sėkminga grandimi visoje centro veikloje ir ateityje transformuosis į naujas idėjas, renginius, programas.


Išvyka į Trakus

Išvyka į Klaipėdą

Išvyka į Biržus

Madų šou

Piešiame ant akmenukų

Tulpių švenė Burbiškio dvare

iškylų diena

piešinys "Gerumo medis"

pano iš gamtos gėrybių


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras