Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Projektai ir programos

Tai, ką girdėjome, kai buvome vaikai:
stovėk ramiai, kur bėgi,  neliesk, būk atsargus, viską suvalgyk, neišsitepk, atsiprašyk, ateik čia, nesimaišyk man po kojomis, nebėgiok, kodėl manęs neklausai, šito tu nesugebėsi, aš užsiėmęs, apsirenk, nekalbėk pilna burna.

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome vaikai:
myliu tave, tu toks gražus, kaip gerai, kad tave turiu, pabūkime kartu, kaip jautiesi, ar tau liūdna, tu toks švelnus, ar tu laimingas, man patinka kai juokiesi, kas tave nuskriaudė, man patinki toks, koks esi, mums gera būti kartu, pasakyk, jei suklydau.


Jaunimo centrų veiklos programa "Kelias į sėkmę"

Trukmė: 2007 - 2008 m.

Rėmėjai:
Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Anykščių rajono savivaldybė
Alandų salų Taikos instituto Emmaus fondas, Suomija
Žemės ūkio bendrovė „Viltis"
Žemės ūkio bendrovė „Naujonys“
Rytis Juodelis

Partneriai:
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba
Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija ,,Gelbėkit vaikus“ Anykščių skyrius
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras
VšĮ Lietuvos Junior Achievement
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
VšĮ Vilniaus nevalstybinis darželis ,,Nendrė“
UAB "Anykščių komunalinis ūkis"
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
Anykščių regioninis parkas
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
Anykščių švietimo centras
Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
Anykščių A.Vienuolio gimnazija
Anykščių J. Biliūno gimnazija
Anykščių A.Baranausko vidurinė mokykla
Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras ir 8 skyriai Anykščių rajone
Anykščių rajono policijos komisariatas
Psichinės sveikatos centras

Programos aktualumas:
Dėl aktyvios suaugusiųjų migracijos į kitas ES šalis ieškant geriau apmokamo darbo, daugėja vaikų ir jaunimo, gyvenančių nepilnos priežiūros sąlygomis. Anykščių vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenimis tokių vaikų ir jaunuolių yra virš 40.  Apie 340 vaikų ir jaunuolių Anykščiuose priklauso socialinės rizikos grupei. 
Dėl minėtų priežasčių, tokiam jaunimui tenka atsakyti į daugelį klausimų be suaugusiųjų pagalbos, o tai neišvengiamai skatina naujus neigiamus padarinius: vaikai ir jaunuoliai jaučiasi nesaugūs, neturėdami tinkamos mokymosi motyvacijos praranda kontaktą su mokyklų bendruomenėmis, vis dažniau atsiduria konfliktinėse situacijose.

Programos tikslas:
Plėtoti Anykščių rajono jaunų žmonių socialines kompetencijas, ugdyti sąmoningas asmenybes, gebančias atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Programos uždaviniai:

  • Atskleisti bendravimo įgūdžių, įvaizdžio formavimo, santykių užmezgimo, komandinio darbo svarbą gyvenime.
  • Analizuoti bendruomenės raidos tendencijas, pokyčius darbo rinkoje, mokyti planuoti savo asmeninę karjerą.
  • Lavinti lyderiui būdingus bruožus.
  • Skatinti jaunimo dalyvavimą bendruomenės gyvenime.
  • Teikti jaunuoliams psichologinę ir socialinę pagalbą
Programos dalyviai: 
2007 m. projekte dalyvavo 22 socialinės rizikos šeimų vaikai ir jaunuoliai iš Anykščių, Ažuožerių, Niūronių, Raguvėlės. 
2008 m. įtraukta 50 jaunų žmonių iš nuošalių Anykščių r. kaimų, turinčių mažiau galimybių pažinimui ir tobulėjimui, apie 100 merginų iš nepilnų, asocialių, sunkiai materialiai gyvenančių šeimų, apie 100 jaunuolių, neturinčių paskatos turiningam laisvalaikio praleidimui, apie 50 jaunuolių, savo gyvenimo būdu galinčių būti pavyzdžiu kitiems bendraamžiams.

Programos eiga: 

1. Socialinių įgūdžių formavimas
Programa „Kelias į sėkmę“ skirta vyresniojo amžiaus vaikų ir jaunimo socialinių įgūdžių ugdymui. Neformalios aplinkos sąlygomis, taikant aktyvius ugdymo metodus, programos dalyviai buvo mokomi formuoti savo įvaizdį, užmegzti santykius su kitais žmonėmis, analizuoti ir spręsti konfliktus, dirbti komandoje ir lyderiauti. Tam tikslui taikyti individualūs testai, vyko darbas grupėse, pažintiniai ir lauko žaidimai, organizuotos diskusijos, susitikimai su specialistais.

2. Pilietiškumo, lyderystės ir verslumo ugdymas
Organizuojant individualų ir komandinį darbą, susitikimus ir diskusijas su vietos bendruomenės atstovais, formaliais ir neformaliais lyderiais, išryškinami ir lavinami lyderiui būdingi bruožai. Projekto dalyviai analizavo vietos bendruomenės poreikius, mokėsi rengti visuomeninius projektus ir dalyvauti jų įgyvendinime. 2007 m. projektų rengimo mokymus Anykščių verslo informacijos centre bei Anykščių savivaldybėje programos dalyviams vedė Anykščių jaunimo verslo centro atstovai.
2008 m. buvo organizuotos aplinkos tvarkymo akcijos, jaunimo pilietiškumą skatinančių plakatų konkursas, akcija nukreipta prieš nedrausmingus vairuotojus.

3. Profesinis informavimas ir orientavimas
Jaunuoliai buvo supažindinami su darbo rinkos tendencijomis, mokomi planuoti savo akademinę ir profesinę karjerą, sudaryti asmeninių įgųdžių ir pasiekimų bylą. Tuo tikslu organizuotos pažintinės išvykos į valstybės ir savivaldos institucijas bei verslo įmones, susitikimai ir užsiėmimai su darbo rinkos konsultatais, įvairių verslo įmonių atstovais. 2007 m. mokymuose dalyvavo LR Seimo vicepirmininkas Č. Juršėnas, AB SEB banko Anykščių filialo direktorius V. Bernatavičius, UAB „Termotaupa“ atstovas R. Vitkus, IĮ „Viskas biurui ir mokyklai“ savininkė D. Ridikienė. 2007 m. projekto dalyviai lankėsi LR Seime, Anykščių darbo biržoje, verslo įmonėje „Utenos trikotažas“. 2007 m. programos dalyviai lankėsi Anykščių darbo biržoje ir Europos informavimo centre prie LR Seimo.
2008 m. jaunimas dalyvavo programose „VEMP - kompiuterinės vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybos“ bei "Bankų konkurencija", parengtose pagal VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“  metodiką. Taip pat išklausė paskaitą „Darbo užsienyje privalumai ir trūkumai“.

4. Saviraiškos ir meninių gebėjimų ugdymas
Programos įgyvendinimo metu vyko fotografijos, teatro meno pagrindų, molio dirbinių lipdymo ir degimo kursai. Pagal pačių sukurtą scenarijų jaunimas organizavo renginį „Jaunimas-jaunimui”, surengė molio dirbinių, fotografijų, pilietiškumą skatinančių plakatų parodas.

5. Merginų grupių veiklos plėtojimas
Į programos veiklas įsitraukė ir virš 100 Anykščių rajono merginų, su kuriomis dirbama pagal merginų grupių metodiką. Merginų grupių veikla labai įvairi - tai paskaitų, diskusijų, išvykų, susitikimų, parodų, filmų lankymas ir aptarimas, praktinių užsiėmimų, ugdančių socialinius įgūdžius, visuomenei naudingo darbo organizavimas, lytinis švietimas. Merginų grupių užsiėmimų dėka merginos tampa aktyvesnės, atviresnės, įgyja pasitikėjimo savimi. Praktinių ir teorinių užsiėmimų metu jos mokosi kaip elgtis įvairiose situacijose, tam, kad netaptų socialinių aplinkybių aukos, nenukentėtų, galėtų apginti save bei savo poreikius ir teises. Merginos įgauna žinių tokiose srityse kaip jausmai, lytiškumas, lytinis gyvenimas, feminizmas, karjera, santykiai su vaikinais, smurtas, prekyba žmonėmis, sveika gyvensena, žmogaus teisės ir kt.
Taip pat vyko mokymai Anykščių rajone jau veikiančių merginų grupių vadovėms, buvo apmokytos 5 naujos vadovės.

6. Konsultacijos 
Centro darbuotojai teikė konsultacijas jaunimui, arba nukreipė į atitinkamą instituciją, tam, kad būtų suteikta savalaikė socialinė, materialinė, psichologinė pagalba. Pagal būtinumą konsultacijas teikė psichologas, socialinis pedagogas, vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas.

Rezultatai:

  • Dalyvaudami projekto veiklose jaunuoliai įgyja socialinių įgūdžių ir kompetencijų, mokosi įvertinti savo pasiekimus ir dirbti komandoje.
  • Jaunuoliai susipažįsta su darbo rinkos tendencijomis ir pagrindiniais asmeninės karjeros formavimo etapais.
  • Ugdomas dalyvių pilietinis sąmoningumas, analizuojant vietos bendruomenės problemas ir numatant būdus kaip tobulinti vietinės bendruomenės gyvenimą bei dalyvaujanti visuomenei naudingame darbe.

Kurti sėkmės formulę padeda
verslininkė D. Ridikienė


Pristatome grupės darbąPatirtimi dalijasi UAB "Termotaupa" atstovas R. Vitkus

Apsilankymas LR Seime.
Susitikimas su Č. Juršėnu

Kuriame Lietuvos herbo viziją


Improvizuota spaudos konferencija Seime

Mačionių sporto šventėje


Merginų grupės draugiškas pasisėdėjimas

Svečiuojamės raguvėlės Dienos centre


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras