Emblema
J. Biliūno g. 57, LT-29111 Anykščiai,  tel., faks. (8  381) 54 235,  el. paštas anykcentras@gmail.com

Renginiai


Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali

G. Merje (1530-1601)2011 m.

Renginys Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai paminėti
Dingusių žmonių šeimų paramos centro kvietimu 2011 m. liepos 25 d. AVJUC ir Aulelių vaikų globos namų auklėtiniai dalyvavo Vilniaus nepriklausomybės aikštėje vykusiame renginyje „Nebėk iš namų“, skirtame Tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai. Į renginį buvo kviečiami mokytojai, moksleiviai ir visi neabejingi šiai problemai. Minėjime dalyvavo JAV ambasados Vilniuje kultūros atašė Nicholas Hersh, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė Asta Baukutė ir Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovė Ona Gustienė. Šio renginio tikslas – atkreipti dėmesį į nepilnamečių problemas, kurios dažnai sprendžiamos bėgimu iš namų, taip pat priminti ir paskatinti visuomenę surasti laiko vaikui: apkabinti, priglausti, suprasti, atjausti ir tokiu būdu užbėgti galimai nelaimei už akių, taip pat morališkai palaikyti artimuosius, kurių vaikai yra dingę. Renginio metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas bendras piešinys šiai dienai skirta tema.


 

Sveikuolių stovykla
2011 m. liepos 11-13 d. AVJUC kartu su Kavarsko, Staškūniškio ir Kurklių merginų grupių atstovėmis buvo pakviestas dalyvauti „Sveikuolių stovykloje“ Lašinių vienkiemyje, Anykščių rajone, kurią organizavo Svetlana Smertjeva ir Milda Šerelienė. Stovyklautojai turėjo daug įdomios veiklos: gamino sveikuolišką maistą, dalyvavo meniniuose užsiėmimuose, klausėsi V. V. Landsbergio dainų ir pasakojimų, mokėsi arbatos gėrimo meno kartu su „Arbatos magijos“ savininku Ramūnu Daugelavičiumui.Susitikimas su rašytojais Milda Telksnyte ir Vygandu Račkaičiu

2011 m. liepos 8 d. po Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro kiemelio medžiais su jaunimu susitiko rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis. „Anykščių dvasios saugotojai“ – taip pavadinta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus sudaryta ir pagal rajono savivaldybės finansuotą projektą išleista knyga apie kraštiečius rašytojus Mildą Telksnytę ir Vygandą Račkaitį. Susitikimas su šios knygos herojais – AVJUC 2009 m. vykdyto projekto „Žymių Anykščių krašto rašytojų keliais“ idėjų tąsa. AVJUC auklėtiniai parengė ekspoziciją apie rašytojus, skaitė ištraukas iš Vygando Račkaičio etiudų „Vasaros laukymėje“.

Kaip nepasiklysti virtualiame pasaulyje
2011 m. birželio 28 d. AVJUC beveik 50 jaunuolių iš Debeikių, Kurklių, Raguvėlės, Skiemonių, Ažuožerių, Svėdasų ir Anykščių susitiko su Vilniuje esančio Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktore Giedre Blažyte bei šio centro savanore. Pagrindinė susitikimo tema – supažindinti jaunus žmones su pavojais internete. Šiam susitikimui Anykščių miestas buvo pasirinktas todėl, kad Dingusių žmonių šeimų paramos centro inicijuotoje vaikų, pedagogų ir tėvų apklausoje aktyviausiai dalyvavo būtent Anykščių krašto žmonės. Iš viso apklausoje dalyvavo 1246 gyventojai iš Vilniaus, Kauno ir Anykščių rajonų.

Krikščioniškoji vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Atverkime širdis gerumui“
Vasaros stovykla „Atverkime širdis gerumui“ vyko 2011 m. birželio 20-24 d. Pačeriaukštės kaime, Biržų rajone. Joje dalyvavo 67 vaikai iš Kauno, Anykščių ir Biržų. Pagrindiniai šios stovyklos organizatoriai – kunigė Walla Carlson atvykusi iš Švedijos ir VšĮ „Pagalbos centras“ direktorė Regina Židonienė. Stovyklos dalyviai aktyviai sportavo, taip pat vyko ir kūrybinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Šios stovyklos metu vaikai išmoko dėkoti Dievui, linksmai ir prasmingai praleido laiką, susirado daug naujų draugų.Anykščių jaunimas išbandė gyvūnų terapiją
2011 m. birželio 13-17 d. ketvertas merginų iš AVJUC centro keliavo į Švenčionių rajoną, kur Kaltanėnų turizmo centre vykusioje vasaros stovykloje susitiko su bendraamžiais iš Latvijos bei kartu išbandė gyvūnų terapiją. Vasaros stovykla buvo viena iš projekto „Gydimas gyvūnais gydimas“ dalių. „Gydimas gyvūnais“ yra bendras Lietuvos ir Latvijos projektas, kurio pagrindinis tikslas – populiarinti gydymą pasitelkiant gyvūnų terapiją. Projektą organizuoja 17 partnerių, iš kurių didžioji dalis veikia Latvijoje. Vasaros stovyklos tikslas buvo ne tik supažindinti abiejų šalių jaunimą su gyvūnų terapija, bet ir padėti vystyti asmenybę, išmokyti vertingų gyvenimiškų sugebėjimų ir pastūmėti atrasti naujų pomėgių.

Meras pristatė savo naująją knygą
Baigiantis balandžiui AVJUC vyko graži popietė, kurioje rajono meras Sigutis Obeliavičius pristatė naujausią savo knygą „Kas po kojomis žaliuoja“. Šiame renginyje taip pat dalyvavo Seimo nario Antano Bauros patarėja Ona Jukniuvienė bei savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė. Renginio pradžioje AVJUC lankančios merginos deklamavo Bernardo Brazdžionio eiles. Knygos autorius S. Obeliavičius papasakojo apie tai, kaip kilo mintis parašyti šią knygą, koks nuostabus ir mažai kam pažįstamas yra augmenijos pasaulis. Centro merginos savo įspūdžius surašė atskirame šiam susitikimui skirtame albume.
Tremtinių prisiminimų popietė
2011 m. balandžio 22 d. AVJUC vyko Anykščių krašto tremtinių prisiminimų popietė. Šv. Velykų nuotaikomis vaikai, jaunimas ir AVJUC darbuotojos pasitiko renginio dalyvius: Primą Petrylienę, Ireną Šližienę, Danutę Trumpienę, Vaidutį Čeponį, Stasę Kielienę, Gražiną Juočiūnaitę, Birutę Biliūnaitę ir kt. Renginio metu skambėjo eilėraščių posmai apie meilę Tėvynei. Ruošdamiesi renginiui, moksleiviai perskaitė kalinių ir tremtinių prisiminimų knygą „Gyvoji atmintis“ ir aptarė ją su renginio svečiais.
Zitos Gaižauskaitės 60 m. jubiliejus
2011 m. kovo 16 d. populiari vaikiškų knygelių autorė poetė Zita Gaižauskaitė minėjo savo 60 gimtadienį. Kadangi jaunieji Anykščių krašto knygelių mylėtojai mėgsta jos žaismingus, skambius, sklandžiai surimuotus posmus, sušildančius vaikus supantį pasaulį, poetė buvo pagerbta gražiu renginiu – į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrių atvyko gausus būrys Anykščių miesto vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaikai ir AVJUC auklėtiniai, kurie pasipuošę poetės eilėraščių personažus vaizduojančiais apdarais artistiškai skaitė gerbiamosios Zitos poeziją."Protų kovos"
2011 m. vasario 8 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje gausiai susirinko vaikų iš visų trijų Anykščių miesto mokyklų bei Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro. Mokiniai, susiskirstę į keturias komandas, „apgulė“ kompiuterius – dalyvavo bibliotekose paskelbtoje virtualioje viktorinoje „Protų kovos“ tema „Minime saugaus interneto dieną“. Žaidimo metu Gustavas skaitė klausimus, o kiekvienai komandai per 60 sekundžių reikėjo pateikti atsakymą. Turėjo būti žaidžiami 4 turai, tačiau dėl smarkaus vėjo išdaigų sutrikus internetui, azartiškai „Proto kovose“ dalyvavusiems komandų nariams nepavyko iki galo baigti žaidimo.
Išvyka į LR Seimą
2011 m. sausio 5 d. AVJUC kartu su Aulelių vaikų globos namų auklėtiniais ir Staškūniškio merginų grupės atstovėmis vyko į LR Seimą. Seimo narys A. Baura supažindino su Seimo veikla, atsakė į vaikų klausimus. Ekskursijos dalyviai apsilankė senojoje Seimo posėdžių salėje, taip pat apžiūrėjo Seimo patalpas, turėjo galimybę pasėdėti seimo narių vietose ir pasijusti tikrais seimo nariais. Ši kelionė buvo įdomi ir naudinga, o vaikai parsivežė įdomių nuotraukų.
Renginiai 2010 m.
Renginiai 2009 m.


© Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras